Cit

schopnost vnímat smysly

Cit neboli emoce se řadí mezi psychologické procesy. Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností dle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému. Vyvolává a ovlivňuje pak další psychologické procesy.

Ve výrocíchEditovat

 • Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li prožíván v upřímnosti a beze strachu. -- Simone de Beauvoirová
 • Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník. -- Jean Dutourd
 • Cit je závazek, který neplatí jen pro dobrý okamžik. -- Simone de Beauvoirová
 • Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab. -- Honoré de Balzac
 • Cit neexistuje, pokud se neprojeví a pokud si ho neuvědomíme. Cit nemá svůj vlastní život jako strom nebo píseň. Je to vztek. -- Jean Dutourd
 • Cit pro vlastnictví bývá často mocnější než sebevětší láska a často také bývá pokládán za tu největší lásku. -- Stanisław Dygat
 • Cit se tedy mění - a odsud spory. Otcové a děti si vždycky trochu nerozumějí. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil. -- Ludwig van Beethoven
 • Cit - to je život, a otupený cit je ochuzený život. -- František Peroutka
 • Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Cit zmenšuje mravní vzdálenost, kterou vytvořila společnost. -- Honoré de Balzac
 • Citoví lidé bývají výrazní, neboť výraz odpovídá potřebě citu uplatňovati se, a ten se projevuje nezastřeně a jasně. -- Thomas Mann
 • City, jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně. -- Pearl S. Bucková
 • City jsou nejpalčivější zpočátku... -- Björnstjern Björnson
 • City krátce a dobře dřímají jako medvědi nebo jezevci. Žijí autonomním životem; pracují v hloubce, potají a v tichosti jako nerosty. Proto tedy city neznámé těm, kdo je zakoušejí, i těm, kdo je vyvolali, mohou velmi dobře existovat, být tam, působit neviditelným, nepochopitelným, ale mocným vlivem. Jsou to skryté kousky rádia. Jejich záhadné paprsky zabíjejí, berou sílu nebo léčí. -- Jean Dutourd
 • City nejsou o nic méně intenzivní proto, že je prožívá někdo banální... -- Elsa Trioletová

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Cit ve Wikipedii