Dílo:Ideální manžel

Ideální manžel je dílo Oscara Wildea z roku 1895.


  • Ženy mají vynikající instinkt. Jsou schopné objevit všechno kromě věcí absolutně zjevných.
Women have a wonderful instinct about things. They can discover everything except the obvious.
Lord Goring, 2. dějství
  • Módní je to, co má člověk na sobě. Něco nevkusného si mohou obléci jen ti druzí.
Fashion is what one wears oneself. What is unfashionable is what other people wear.
Lord Goring, 3. dějství
  • Jaktože se rodiče objeví vždycky v tu nejnevhodnější chvíli? Předpokládám, že jde o zvláštní chybu v přírodě.
Oh, why will parents always appear at the wrong time? Some extraordinary mistake in nature, I suppose.
Lord Goring, 3. dějství
  • Dřív nebo později, stejně jednou všichni, zaplatíme za své činy.
  • Ideální manžel neexistuje.Ideální manžel zůstává svobodný.