Oscar Wilde

irský dramatik, básník a prozaik

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, Paříž) byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.

Oscar Wilde

Výroky

editovat

Ověřené

editovat
 • Alkohol je prokletím dělnické třídy; práce je prokletím třídně uvědomělých pijáků.[1]
 • Citát je velmi užitečná náhražka vtipu.[1]
 • Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.[2]
 • Člověk může věřit v nemožné, ale nikdy ne v nepravděpodobné.[1]
 • Demokracie – klacek na otloukání lidu lidmi a pro lidi.[1]
 • Doporučovat chudým, aby byli šetrní, je nejen groteskní, ale přímo urážlivé. Je to, jako bychom hladovějícího nabádali, aby méně jedl.[1]
 • Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.[1]
 • Historie se nikdy neopakuje. To jenom špatní historici se opakují.[1]
 • I malá dávka upřímnosti je škodlivá, velká už je naprosto katastrofální.[1]
 • Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop.[3]
 • Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví.[4]
 • Jestliže je život pro mne problém, musím být i já problém pro život.[1]
 • Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit.[1]
 • K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit.[1]
 • K těm, jež milujeme, jsme vždycky nespravedliví.[1]
 • Když je dílo dokončeno, má svůj vlastní nezávislý život a může odevzdat docela jiné poselství, než bylo vloženo v jeho rty.[5]
 • Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.[1]
 • Když se mnou lidé souhlasí, mám vždycky pocit, že se mýlím.[6]
 • Lidstvo neví, kam jde, a proto nikdy nemůže nalézt cestu.[1]
 • Lži jsou někdy pravdy těch druhých.[1]
 • Manžel – ten, kdo pomáhá své ženě řešit problémy, které by nikdy neměla, kdyby si ho nevzala.[1]
 • Mezi mnou a životem se prostírá neproniknutelná mlhovina slov.[1]
 • Mladí muži chtějí být věrní a nejsou, staří chtějí být nevěrní a nemohou.[7]
 • Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější.[1]
 • Mluvte s každou ženou, jakoby kdybyste ji miloval, a s každým mužem, jako kdybyste se nudil. Až skončí vaše první sezóna, budete mít pověst člověka s dokonalým společenským taktem.[8]
 • Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí.[1]
 • Morálka je většinou jen póza, kterou přijímáme vůči osobám, jež nemůžeme vystát.[1]
 • Můj vkus je velmi prostý. Spokojím se vždycky s tím nejlepším.[1]
 • Náklonností jsem Francouz, národností Ir, násilím Angličanů přinucen, abych se vyjadřoval jazykem Shakespeara.[1]
 • Nemusíte mě chválit ani obviňovat; úplně stačí, když mi budete rozumět.[1]
 • Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.[1]
 • Podstatou optimismu je děs z prázdna.[1]
 • Svět je sice divadlo, ale role jsou mizerně obsazeny.[1]
 • Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.[1]
 • Sympatizovat s úspěchy přítele – to vyžaduje velmi jemnou povahu.[4]
 • Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.[4]
 • Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.[1]
 • Tělo hřeší najednou a je konec s jeho hříchem, neboť skutek jest jakýmsi druhem očisty.[9]
 • To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných.[1]
 • Tragika žen: časem se velmi podobají svým matkám. Tragika mužů: že se svým matkám podobat nezačnou.[1]
 • V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv.[1]
 • V poslanecké sněmovně není jediná osoba, která by stála za portrét; mnohé by však stálo za to zmalovat.[1]
 • V každém z nás je něco mrtvého a to mrtvé je naděje. (Z knihy Jean Sassonové)
 • Věda je archiv mrtvých náboženství.[1]
 • Všichni se sice nalézáme ve škarpě, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám.[1]
 • Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.[4]
 • Ze všeho nejraději mluvím o ničem – je to totiž jediná věc, o které opravdu něco vím.[1]
 • Znát své přátele, to je velmi nebezpečné.[1]
 • Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost.[1]
 • Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.[1]
 • Žádný civilizovaný člověk jakživ nelituje žádné rozkoše, necivilizovaný člověk totiž ani neví, co to rozkoš je.[10]
 • Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen.[1]
 • Žít je nejvzácnější věc na světě; většina lidí jen bídně přežívá.[1]
 • Žít v souladu se společností lze jenom za cenu nesouladu se sebou samým.[1]
 • Život jest otázkou taktu.[9]

Neozdrojované

editovat
 • Ambice jsou posledním útočištěm před selháním.
 • Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.
 • Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.
 • Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.
 • Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.
 • Láska vdaných žen je na světě to nejcennější, ale jejich manželé to nevědí.
 • Přesností se sami připravujeme o čas.
 • Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
 • Všichni vězíme v bahně, jen někteří z nás se dívají ke hvězdám.
 • Jenom posvátných věcí stojí za to se dotýkat.
 • Mohu odolat všemu, kromě pokušení.
 • Požehnáni budiž ti, kteří nemají co říci a drží zobák.
 • Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
 • Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.
 • Lze odpustit člověku, když dělá něco užitečného, pokud se tomu neobdivuje.
 • Když dělá člověk něco neužitečného, lze ho omluvit jen tehdy, když se tomu nesmírně obdivuje.
 • Veškeré umění je zcela neužitečné.
 • Mír je pokračováním války jinými prostředky.
 • Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku.
 • Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
 • Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný, aby byl oblíben.
 • Starci všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vidí.
 • Jediná společnost, ve které člověk vydrží, je jeho vlastní.
 • Soudím, že pánbůh tvoře člověka přecenil své schopnosti.
 • Jen dva druhy lidí jsou opravdu okouzlující: ti kteří vědí úplně všechno a ti co nevědí vůbec nic.
 • Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.
 • Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá muž snad všechno na světě, jen ne to, aby ji miloval znovu.
 • Je absurdní tvrdit, že v Americe nemají žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.
 • Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství – jen vášeň, nepřátelství, láska – ale žádné přátelství.
 • Inteligence není choroba nakažlivá.
 • Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.
 • Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno.
 • Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe, ihned je dávám dál. To je taky to jediné, co se s nimi dá dělat.
 • Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.
 • Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí. V tom je jejich největší bída.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Pochvala znamená dveře k přátelství.
 • Krása má tolik významů, jako člověk má nálad. Je symbolem symbolů.
 • Kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.
 • Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jen ne hříchy vůči sobě.
 • To, co pohání svět vpřed, není láska, ale pochybnost o ní.
 • V životě jsou jen dvě tragédie. Jedna je nedostat to, co chceme. A ta druhá, dostat to.
 • Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.
 • Umění žít. To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili. Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku a vrátili se k helénskému ideálu. Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu, bohatšímu, než je ideál helénský. Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem, v němž budeme žít, a každý bude umělcem.
 • Ženy jsou pohlaví ozdobné – nikdy nemají co říci, ale říkají to roztomile.

Urážky

editovat
 • Je absurdní tvrdit, že v Americe nejsou žádné zříceniny ani zvláštnosti, když Američané mají své matky a své způsoby.
 • Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat.
 • Pokud jde o hudbu, mám nejraději Wagnera. Je to takový kravál, že člověk může klidně mluvit celou dobu nahlas, aniž by lidé kolem slyšeli, co říká. To je obrovská výhoda.
 • Lidé od hudby vždycky chtějí, aby byl člověk zcela němý ve chvíli, kdy on sám si přeje být absolutně hluchý.
 • Moderní žurnalismus má velký význam. Tím, že nám přináší názory nevzdělanců, informuje nás o ignoranci veřejnosti.
 • Veškerá špatná poezie pramení z upřímných pocitů.
 • Pouze nudní lidé jsou oslniví u snídaně.
 • Jako spisovatel zvládl všechno, kromě jazyka; jako romanopisec umí cokoli s výjimkou vyprávění příběhu; jako umělec je všechno, jen ne srozumitelný.(O. W. o Georgi Meredithovi (12. února 1828 – 18. května 1909), který byl anglický romanopisec a básník viktoriánské éry.)
 • Člověk by neměl být k anglickým romanopiscům příliš krutý, vždyť jsou jedinou relaxací intelektuálně nezaměstnaných.[11]

(Zatím) neověřené výroky

editovat
 • Bigamie, to je jedna žena navíc. Monogamie taky.
 • Cigareta je typ dokonalého potěšení. Je úžasná a zanechává nás neuspokojeny. Co víc si můžeme přát.
 • Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.
 • Cynismus je umění vidět věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké by být měly.
 • Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.
 • Móda je tak nesnesitelný druh ohavnosti, že ji musíme obměňovat každých šest měsíců. (Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six month.)
 • Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
 • Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
 • Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě.
 • Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filosofie.
 • Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.
 • Mladí lidé si myslí, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, vědí to jistě.
 • Obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabostí.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Soudím, že Bůh tvoře člověka přecenil svoje možnosti.
 • Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
 • Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.
 • Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádného soka.
 • Žurnalismus ospravedlňuje svou vlastní existenci velkým darwinistickým principem přežití těch nejsprostších.
 • Patriotismus je mizernou ctností
 • Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.

Ve výrocích

editovat
 • Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka. — George Bernard Shaw[12]

Reference

editovat
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 Moudrost a vtip Oscara Wildea. Praha: LEDA 2008.
 2. Rovnost 5. 10. 1990
 3. Česká televize. Kalendárium [online]. 2016-07-03, [cit. 2017-02-14]. Video není dostupné. Dostupné online.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Kalendář VZP 2003
 5. Sfinga křížovka 2/2008
 6. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 33.  
 7. Laura Janáčková. Muži chtějí potvory. Ilustrace Aleš Čuma; design Lenka Kuchařová; fotografie Renata Janásová. 1. vyd. Brno : Grifart spol. s r.o. 181 s. ISBN 978-80-905337-2-1. Kapitola Co muži chtějí, s. 10.  
 8. VELÍŠEK, Martin. Oscar Wilde: Bezvýznamná žena. Foto Petr Gojda; Rozhlasové jeviště. Český rozhlas Vltava [online]. , 21. prosinec 2019 [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 9. 9,0 9,1 JELÍNEK, Sláva Václav. Sir Lee Farguhar: neobyčejná dobrodružství gentlemana: román. 1. vyd. Svazek 1. Praha : Josef Šrámek, 1924–1925. (250 s.) (Románové noviny.) Kapitola I., s. 7.  
 10. KOTKOVÁ, Lea. Tantrická masáž na vlastní kůži: Prožijte svou sexualitu naplno. . Žena.cz [online]. , 24. září 2018 [cit. 2018-10-04]. Dostupné online.
 11. LEACH, Maria. Největší urážky. Překlad Karel Kvapil. 1. vyd. Praha : ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-38-7.  
 12. BÍČ, Jindřich. Z luxusu do vězení. History revue, prosinec 2009, čís. 12, s. 80. ISSN 1803-0440.

Externí odkazy

editovat