Immanuel Kant

německý filozof


Immanuel Kant (22. dubna 1724, Královec - 12. února 1804, Královec) byl pruský filozof, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských myslitelů, posledního z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století.

Immanuel Kant

Výroky

editovat

Doložené

editovat

Filosofie

editovat
 • (Filosofie zahrnuje) principy rozumového poznání věcí prostřednictvím pojmů.
  Kritika soudnosti, Úvod, AA V.171.
 • Pole filosofie v tomto světoobčanském významu lze převést na následující otázky:
 1. Co mohu vědět?
 2. Co mám činit?
 3. V co mohu doufat?
 4. Co je člověk?
  Logik AA IX.25.
 • Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý.
  Kritika čistého rozumu, AA III.75.
 • Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.
  Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
 • Metafysika má pro vlastní účely svého zkoumání jen tři ideje: Boha, svobodu a nesmrtelnost. Všechno, čím se tato věda jinak zabývá, jí slouží jen jako prostředek, aby k těmto idejím a jejich skutečnosti dospěla. Nepotřebuje je kvůli přírodní vědě, nýbrž aby přírodu přesáhla.
  Kritika čistého rozumu B 395, AA III.260.
 • Lenost a zbabělost jsou příčiny, proč tolik lidí - ačkoli je příroda dávno uvolnila z cizího vedení (naturaliter maiorennes) - přece zůstávají po celý život nedospělí, a proč se jiní tak snadno stávají jejich vůdci. Je tak pohodlné být nedospělý.
  Co je osvícenství? AA VIII.35.
 • Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.
  Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, A VIII

Estetika

editovat
 • Krásné je to, co se líbí v prostém posouzení. Z toho plyne, že se musí líbit bez jakéhokoli zájmu. Vznešené je to, co se bezprostředně líbí proto, že klade odpor proti zájmu smyslů..
  Kritika soudnosti § 68, AA V.267.
 • Krásné věci ukazují, že člověk se do světa hodí a dokonce i jeho názor věcí souhlasí se zákony jeho nazírání.
  Logik Nr. 1820a, AA XVI.127.
 • "Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od činnosti, a produkt nebo důsledek umění jakožto dílo od produktu přírody jakožto účinku. Přísně vzato bychom měli nazývat uměním jen vytváření ze svobody; tj. z libovůle, která vychází z rozumu. Neboť, ačkoliv produkt včel nazýváme uměleckým dílem, děje se to jen kvůli analogii s ním; jakmile si totiž uvědomíme, že svou práci nezakládají na žádné vlastní rozumové úvaze, řekneme hned, že je to produkt jejich přirozenosti a jako umění je to připisováno jen jejímu tvůrci. Když při prohlídce bažiny, jak se to tu a tam stane, narazíme na kus osekaného dřeva, neřekneme, že je to produkt přírody, nýbrž umění; jeho vytvářející příčina si myslela nějaký účel, kterému tento kus dřeva vděčí za svou formu. Jinak vidíme umění snad také ve všem, co je uzpůsobeno tak, že představa toho musela v jeho příčině předcházet před jeho skutečností, aniž by však touto příčinou mohl být její účinek myšlen; nazveme-li však něco vůbec uměleckým dílem, abychom je odlišili od nějakého přírodního účinku, rozumíme tím vždy dílo člověka."
 • (Právo je) souhrn podmínek, za nichž lze libovůli jednoho spojit s libovůlí druhého pod obecným zákonem svobody.
  Metafysika mravů, AA VI.230.
 • Nejlepší ústava je ta, kde moc není v rukou lidí, nýbrž zákonů.
  Metafysika mravů, AA VI.355.
 • Každé jednání, týkající se práv druhých lidí, jehož maxima se nesnáší s veřejností, je neprávo.
  Zum ewigen Frieden, B 99, AA IX.245.

Ostatní

editovat

Nedoložené

editovat
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
 • Rozmyslu vytyčuji meze, abych uvolnil prostor víře.
 • Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
 • Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším, co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit je zločinem proti lidstvu.
 • Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už ne zbabělé, tak alespoň snadné.

Reference

editovat
 1. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 397.  

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Immanuel Kant ve Wikipedii
 •   Autor Immanuel Kant ve Wikizdrojích
 •   Galerie Immanuel Kant ve Wikimedia Commons
 • Kantovy sebrané spisy v němčině (AA, Akademie-Ausgabe s vyhledavačem) jsou na internetu zde.