Křesťan

označení pro vyznavače křesťanství

Ve výrocích

editovat
 • Dokonalý křesťan žije jako host, který ví, co má získat a co zavrhnout. Užívá i svého těla jako ten, kdo daleko putuje, užívá i útulků a příbytků po cestě. Stará se i o věci světské a o záležitosti místa, v němž se zdržuje, ale příbytek i majetek opouští jako věc pouze užívanou a aniž se dá vyvést z míry ochotně následuje toho, kdo jej odvolává ze života a nemá důvod obracet se zpátky. Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku. --Klement Alexandrijský
 • Víte, byli to křesťané, nikoliv pohané, kdo byl zodpovědný za holokaust. Byli to křesťané, nikoliv pohané, kdo zde na Jihu lynčoval lidi, kdo upaloval lidi na hranici, často ve jménu tohoto Ježíše Krista. --arcibiskup Desmond Tutu
 • Ať se křesťané učí: kdo dává chudým nebo půjčuje potřebným, činí tím lépe, než kdyby si chtěl koupit odpustek.[1] --Martin Luther
 • V těchto dvou věcech spočívá celý křesťanský život: Věř v Boha a pomáhej svému bližnímu! To učí celé evangelium. To mají rodiče říkat svým dětem doma i všude jinde, i děti mezi sebou si mají tato slova neustále opakovat. [2] --Martin Luther

V dílech

editovat
 • My křesťané! My ubozí křesťané! každý ve své ohradě, podezírajíce se navzájem, bez fantazie, strachující se posměchu světa, poděšeni myšlenkou, že bychom se stali "blázny pro Krista". Často si myslím: je zázrak, je to jen dílo všemohoucího Boha, že víra dosud žije na zemi. --Ronald Fangen (Anděl světla)
 • Co například vy, otče Lutkene, dovedete říci hladovcům mého druhu? Jak vy dokážete je připravit na smrt a smířit je s Bohem? Vyzýváte je do zblbnutí, aby se modlili k Otci nebeskému, jemuž za pomoci biblických citátů přisuzujete vlastnosti marnivého, dětinského, umíněného, nevypočitatelného diktátora. Kážete stejně rutinovaně, jako sládek vaří pivo a truhlář hobluje stoly. Urážíte Boha tím, jak ho zjednodušujete, a kdybyste nebyl vydržován a propagován bezbožníky a pokrytci, kteří vás potřebují asi v tom smyslu, jako stát potřebuje policajty, neměl byste jediného následovníka. Z vašeh kněžského tajemství nerozumím jen jednomu: že se dnem a nocí nechvějete hrůzou! --Egon Hostovský (Všeobecné spiknutí, Melantrich Praha 1969)

Reference

editovat
 1. Weimarer Ausgabe (WA) 1, 235,22-23
 2. Weimarer Ausgabe (WA) 10 III, 361,13-16

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Křesťan ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo křesťan ve Wikislovníku
 •   Kategorie Christians ve Wikimedia Commons