Ve výrocíchEditovat

OvěřenéEditovat

 • Víra je něco, o čem ti mohu hodiny mluvit, však nevím ti ji dát. -Radoslav Rochallyi[1]
 • Vrabci se vadí o cizí proso často. Tak lidé o víru, nemajíce ji, ale o cizí vadí se. Jan Blahoslav (Pochodně zažžená)[2]
 • Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych byl studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka.[3] - Louis Pasteur byl po celý svůj život skalním a zbožným katolíkem a v řadě debat se otevřeně stavěl proti ateismu šířícímu se po francouzských vysokých školách a prohlašujícímu víru v Boha za nevědeckou. Výrok zhruba tohoto znění opakoval mnohokrát, a mnohokrát byl i citován, neboť jako výrok muže, který je považován za jednoho z největších vědců 19. století, se stal v té době účinnou zbraní teistů.
 • Dospěl jsem k tomu, že čím větší riziko člověk podstupuje, tím méně se může opřít o naše praktické bezpečnostní systémy. A tím více hledá oporu v něčem, co ho přesahuje. Tak jsem se dobral ke koncepci transcendentálního zajištění bezpečnosti. - Miloš Raban v rozhovoru pro časopis Reflex [4]
 • Mezi vědou a vírou v křesťanském pojetí nemůže z principu být žádný rozpor. Rozpory jsou pochopitelně mezi vírou a pověrou a vědou a pavědou, ale tak tomu bylo odjakživa. — Jiří Grygar v interview pro čtenáře Vira.cz[5]
 • Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života - života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru... — Jiří Grygar v interview pro čtenáře Vira.cz, anotace rozhovoru[6]
 • Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. - Nicholas Winton [7]
 • Lidé, kteří se málo vyznají v přírodních vědách, a lidé, kteří se málo vyznají v náboženství, se mohou mezi sebou hádat a jejich pozorovatelé si mohou myslet, že se to hádá věda s vírou. Ve skutečnosti však zde narazily na sebe jen dva druhy nevědomosti. - Robert Andrews Millikan
 • Nikdy nevěřte nikomu, kdo nosí kravatu.[8] - Nassim Nicholas Taleb
 • Každá forma víry, je-li myšlena poctivě, je hodnotou a je třeba ji ctít.[9] - Jaroslav Šabata
 • ...vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná.[10] - Jan Hus
 • Křesťanská podstata spočívá pouze v těchto dvou věcech: ve víře a v lásce.[11]Martin Luther
 • Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou. - Ralph Waldo Emerson
 • Oněm dobrým neznabohům, kteří užuž čekají, kdy konvertuji k jejich materialistické víře, vzkazuji, že k ní nekonvertuji, protože mé přesvědčení o existenci Koncepce se mi zdá být logičtější, než jejich miliardy neplánovaných náhod.[12] - Jiří Suchý

PřisuzovanéEditovat

Neozdrojované výroky a výroky, o jejichž autorství je pochybnost. V budoucnosti mohou být smazány.
 • Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat. --George Bernard Shaw
 • Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím. --Jan Neruda
 • Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo. --Erich Fromm
 • Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku. --André Maurois
 • Snažím se pochopit, abych mohl uvěřit. --Thomas Müntzer
 • Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují… Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim. --Blaise Pascal
 • Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. --Gaius Iulius Caesar
 • Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě. --Novalis
 • Citování Boha je prostředkem k jednoduchému vysvětlení složitých nevysvětlitelností... --Jaroslav Čampulka
 • Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí. --nápis na zdi židovského ghetta
 • U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou. --Georg Christoph Lichtenberg
 • Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat. --Matka Tereza
 • My křesťané! My ubozí křesťané! každý ve své ohradě, podezírajíce se navzájem, bez fantazie, strachující se posměchu světa, poděšeni myšlenkou, že bychom se stali "blázny pro Krista". Často si myslím: je zázrak, je to jen dílo všemohoucího Boha, že víra dosud žije na zemi. --Ronald Fangen (Anděl světla)
 • Proto: žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce...To co chceš...Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád...a žij intenzivně každý okamžik tvého života... dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. --Charlie Chaplin
 • Je víra ničemu nerozumět a jen zcela podrobovat přesvědčení podle církve? --Jan Kalvín

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Víra ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo víra ve Wikislovníku

ReferenceEditovat

 1. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 62.  
 2. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.85
 3. http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=179 Ukázka z knihy Jiřího Grygara, Věda a víra na serveru katolík. Pozn.: Bretoňsko je známo jako nejpevnější bašta katolicismu ve Francii
 4. Reflex 30/2003, dostupné na http://www.reflex.cz/Clanek13635.html
 5. Dostupné na http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=2
 6. Dostupné na http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=2
 7. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 8. Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. URL: http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1429949/nassim-nicholas-taleb-a-jeho-cerne-labute.html
 9. Dějiny Jaroslava Šabaty (2007), režie: Vít Janeček
 10. Provázek třípramenný, cit. dle "Na každý den 2015". Kalich 2014, s.117
 11. Weimarer Ausgabe (WA) 17 II, 457,6-7
 12. Suchý, Jiří: Klaun si povídá s Bohem. Galén Praha 2017, vydání první, s.75-76