Ve výrocíchEditovat

OvěřenéEditovat

 • Víra je něco, o čem ti mohu hodiny povídat, však neumím ti ji dát. — Radoslav Rochallyi[1]
 • Vrabci se vadí o cizí proso často. Tak lidé o víru, nemajíce ji, ale o cizí vadí se. — Jan Blahoslav (Pochodně zažžená)[2]
 • Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych byl studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka. — Louis Pasteur[pozn. 1][3][4] byl po celý život skalním a zbožným katolíkem a v řadě debat se otevřeně stavěl proti ateismu šířícímu se po francouzských vysokých školách a prohlašujícímu víru v Boha za nevědeckou. Výrok zhruba tohoto znění opakoval mnohokrát, a mnohokrát byl i citován, neboť jako výrok muže, který je považován za jednoho z největších vědců 19. století, se stal v té době účinnou zbraní teistů.
 • Dospěl jsem k tomu, že čím větší riziko člověk podstupuje, tím méně se může opřít o naše praktické bezpečnostní systémy. A tím více hledá oporu v něčem, co ho přesahuje. Tak jsem se dobral ke koncepci transcendentálního zajištění bezpečnosti. — Miloš Raban v rozhovoru pro časopis Reflex[5]
 • Mezi vědou a vírou v křesťanském pojetí nemůže z principu být žádný rozpor. Rozpory jsou pochopitelně mezi vírou a pověrou a vědou a pavědou, ale tak tomu bylo odjakživa. — Jiří Grygar v interview pro web Vira.cz[6]
 • Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života – života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru… — Jiří Grygar opět v interview pro Vira.cz, anotace rozhovoru[7]
 • Jestliže věříteBoha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče – je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. — Nicholas Winton [8]
 • Lidé, kteří se málo vyznají v přírodních vědách, a lidé, kteří se málo vyznají v náboženství, se mohou mezi sebou hádat a jejich pozorovatelé si mohou myslet, že se to hádá vědavírou. Ve skutečnosti však zde narazily na sebe jen dva druhy nevědomosti. — Robert Andrews Millikan
 • Nikdy nevěřte nikomu, kdo nosí kravatu.[9]Nassim Nicholas Taleb
 • Každá forma víry, je-li myšlena poctivě, je hodnotou a je třeba ji ctít.[10]Jaroslav Šabata
 • …vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná.[11]Jan Hus
 • Křesťanská podstata spočívá pouze v těchto dvou věcech: ve víře a v lásce.[12]Martin Luther
 • Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou. — Ralph Waldo Emerson
 • Oněm dobrým neznabohům, kteří užuž čekají, kdy konvertuji k jejich materialistické víře, vzkazuji, že k ní nekonvertuji, protože mé přesvědčení o existenci Koncepce se mi zdá být logičtější, než jejich miliardy neplánovaných náhod.[13]Jiří Suchý
 • Sláb je jen ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo má jen malý cíl.[14]
  Svatopluk Čech
 • Víra je odvážný, riskantní krok naší svobody za úzký okruh toho, co je pojištěno a zajištěno důkazy. — Tomáš Halík[15]
 • Nejsou to traktáty ateistů, ale počínání řady křesťanů, co mi občas činí víru těžkou. --Tomáš Halík[16]

PřisuzovanéEditovat

 • Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat. — George Bernard Shaw
 • Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím. — Jan Neruda
 • Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo. — Erich Fromm
 • Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku. — André Maurois
 • Snažím se pochopit, abych mohl uvěřit. — Thomas Müntzer
 • Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují… Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim. — Blaise Pascal
 • Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. — Gaius Iulius Caesar
 • Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe – a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě. — Novalis
 • Citování Boha je prostředkem k jednoduchému vysvětlení složitých nevysvětlitelností… — Jaroslav Čampulka
 • Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí. (nápis na zdi židovského ghetta)
 • U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou. — Georg Christoph Lichtenberg
 • Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat. — Matka Tereza
 • My křesťané! My ubozí křesťané! každý ve své ohradě, podezírajíce se navzájem, bez fantazie, strachující se posměchu světa, poděšeni myšlenkou, že bychom se stali „blázny pro Krista“. Často si myslím: je zázrak, je to jen dílo všemohoucího Boha, že víra dosud žije na zemi. — Ronald Fangen (Anděl světla)
 • Proto: žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To co chceš… Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád… a žij intenzivně každý okamžik tvého života… dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. — Charlie Chaplin
 • Je víra ničemu nerozumět a jen zcela podrobovat přesvědčení podle církve? — Jan Kalvín

PoznámkyEditovat

 1. Bretaň je známa jako nejkatoličtější oblast ve Francii

ReferenceEditovat

 1. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus : o údele človeka. 1. vyd. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 62. (slovensky) 
 2. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s. 85
 3. GRYGAR, Jiří. O vědě a víře. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. 128 s. Dostupné online. ISBN 80-7192-535-7. Kapitola Věda a víra — jednota nebo boj protikladů, s. 24. (česky) 
 4. http://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/veda-a-vira-jednota-nebo-boj-protikladu? Neúplná ukázka z knihy Jiřího Grygara O vědě a víře na serveru Vira.cz.
 5. Reflex 30/2003, dostupné na http://www.reflex.cz/Clanek13635.html Zpoplatněný obsah
 6. Dostupné na http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=2
 7. Dostupné na http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=2
 8. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 9. Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. URL: http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1429949/nassim-nicholas-taleb-a-jeho-cerne-labute.html
 10. Dějiny Jaroslava Šabaty (2007), režie: Vít Janeček
 11. Provázek třípramenný, cit. dle „Na každý den 2015“. Kalich 2014, s. 117
 12. Weimarer Ausgabe (WA) 17 II, 457, 6-7
 13. Suchý, Jiří: Klaun si povídá s Bohem. Galén Praha 2017, vydání první, s. 75–76
 14. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 13.  
 15. KOUKOLÍK, František. O lidech a životě. 1. vyd. Praha : Galén, 2018. 453 s. (Makropulos.) ISBN 978-80-7492-368-5. Kapitola Víra, s. 345. (česky) 
 16. HALÍK, T.: Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-989-8, s.123

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Víra ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo víra ve Wikislovníku