Sionismus

židovský ideový směr

Sionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Erec Jisra'el a vybudování a udržení židovského státu.

Ve výrocích

editovat
 • Když mluvíme o praxi sionismu, první věc, kterou nemohu přijmout je Nakba. Nakba, kde 90 procent našich lidí buď uprchlo, nebo během války [v roce 1948] bylo vyhnáno, a ztratilo všechno – ztratili své domovy, ztratili svou zemi. To je naše katastrofa, katastrofa palestinského lidu, a toto je jeden z prvních výsledků sionismu.
  When we talk about the practice of Zionism, the first thing that I can’t accept is the Nakba. The Nakba, where 90 percent of our people either escaped or were expelled during war [in 1948], and lost everything — lost their homes, lost their land. This is our catastrophe, the catastrophe of the Palestinian people, and this is one of the first results of Zionism.[1]
  Ajman Ode
 • Nevím, jestli jsem již zmínila, že se ze mne stala sionistka. (…) Znamená to pro mne, že teď vědomě a silně cítím, že jsem židovka a jsem na to hrdá. Mým hlavním cílem je odejít do Palestiny a pracovat tam. (…) Člověk potřebuje v něco věřit, potřebuje cítit, že má jeho život smysl, a že je na tomto světě potřebný. Pro mne toto vše ztělesňuje sionismus. (…) Jsem přesvědčena, že sionismus je židovským řešením našich problémů, a že vynikající práce, prováděná v Palestině, nepřijde vniveč.[2]
  Chana Senešová (zápis z deníku, 27. října 1938)
 • Sionismus je něco jiného než židovský nacionalismus. Plným právem se nazýváme sionisté a ne židovští nacionalisté. Neboť Sion je víc než národ. Sionismus je vyznání jednoty. „Sion“ není pojem jako „národ“ nebo „stát,“ nýbrž jméno, označení čehosi jedinečného a nezaměnitelného. Není to ale pouhé geografické označení jako Kenaán nebo Palestina, nýbrž je to odpradávna jméno pro cosi, co se na jednom zeměpisném místě planety má stát, co se kdysi stát mělo a co se stále ještě stát má – v řeči Bible: počátek Božího kralování nad všemi národy země…[3]
  Martin Buber (na šestnáctém sionistickém kongresu v roce 1929)
 • Sionismus je založen na prastarých tradicích, současných potřebách a budoucích nadějích mnohem zásadnějšího významu, než jsou touhy a újmy 700 000 Arabů, kteří nyní obývají tuto prastarou zemi.[4]
  Arthur Balfour

Reference

editovat
 1. Arab lawmaker Aymen Odeh wants to save the Israeli left, but not join it. jta.org [online]. 2016-09-20 [cit. 2016-09-21]. Dostupné online.
 2. SENESH, Hannah; PIERCY, Marge; GROSSMAN, Roberta. Hannah Senesh: Her Life and Diary. Woodstock : Jewish Lights Publishing, 2004. 450 s. Dostupné online. ISBN 978-1580232128. S. 67. (anglicky) 
 3. KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-265-9. S. 93.  
 4. ALBRIGHTOVÁ, Madeleine. Mocní a všemohoucí. 1. vyd. [s.l.] : Práh, 2006. ISBN 80-7252-151-9. S. 134.  

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Sionismus ve Wikipedii