Ve výrocích editovat

 • Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé. --Gilbert Keith Chesterton
 • Bližní - to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit.--John Wesley, Kázání[1]
 • Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.--Jan Hus[2]
 • Miluj bližního svého… můj bližní ovšem není hned tak někdo.[3]
  Karol Sidon
 • Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.--Jan Hus[4]
 • Proč tedy máme vést čistý život? Proto, abychom jím byli spaseni? Ne, nýbrž proto, abychom sloužili svému bližnímu.--Martin Luther[5]

Reference editovat

 1. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.98, přel. Jan Miřejovský a Karel Trusina
 2. Mistr Jan Hus: Řeč o míru, Kalich, 1963, s. 33n
 3. RAK, Jan-Matěj. Co jednou řekl pan rabín Karol Sidon. rak.bigbloger.lidovky.cz [online]. 2008-06-20 [cit. 2011-02-13]. Dostupné online.
 4. Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54
 5. Weimarer Ausgabe (WA) XII, 206