Móhandás Karamčand Gándhí

indický politik
(přesměrováno z Mahátma Gándhí)

Móhandás Karamčand Gándhí, zvaný Mahátma Gándhí (1869–1948) byl indický myslitel, duchovní vůdce, politik a zakladatel indické samostatnosti.

Móhandás Karamčand Gándhí

Výroky

editovat
 • Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.(„Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.“)
 • Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali.
 • Člověk je pro to člověkem, že je schopen sebeovládání.
 • Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.
 • Jediným cílem žurnalistiky má být služba. Novinářský tisk je veliká moc, ale jako nespoutané proudy zaplavují celé kraje a pustoší žeň, tak nezkrocené pero slouží jen zmaru.
 • Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.
 • Pro svoje přesvědčení jsem ochoten a připraven zemřít, ale pro nikoho a nic na světě nejsem ochoten vraždit.
 • K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.
 • Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.
 • Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.
 • Politika slouží k náboženství. Politika, zbavená náboženství je smrtelnou léčkou, protože vraždí duši.
 • Pravým povoláním právníka je sjednocovat strany rozvaděné.
 • Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle.
 • Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.
 • Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se.
 • Učiteli zbabělci se nikdy nepodaří učinit z hochů hrdiny a kdo se neumí ovládat, nemůže je naučit cenné sebeovládání.
 • Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.
 • Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.
 • Co by byla Evropa bez Krista.
 • Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa.
 • Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.
 • Jaký rozdíl to má pro mrtvé, osiřelé a bez střechy nad hlavou, že šílená zkáza je činěna jménem totalitarismu či ve svatém jménu svobody a demokracie?
 • Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.
 • Sedm sociálních hříchů, jak je formuloval Mahátma Gándhí:
  1. Politika bez zásad
  2. Hospodářství bez morálky
  3. Blahobyt bez práce
  4. Výchova bez charakteru
  5. Věda bez humanity (lidskosti)
  6. Požitek bez svědomí
  7. Věrovyznáni bez oběti
 • Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.
  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
 • Oko za okosvět je slepý.[1]
 • Vždy tu byli tyrani a vrazi, a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. Pamatuj na to. Vždy.
 • Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte.[2]
 • Když křičíte, slyší vás každý.
  Když šeptáte, slyší vás ten, kdo stojí vedle.
  Ale když mlčíte, slyší vás jen ten, kdo vás miluje.
 • Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. (AZcitaty.cz)

Ve výrocích

editovat

Reference

editovat
 1. CHROMÝ, Zdeněk. Abeceda moudrosti. Brno: Proxima, 1993. s. 27.
 2. COVEY, Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí: Zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha : Management Press, 2010. 348 s. ISBN 978-80-7261-156-0. S. 69.  

Externí odkazy

editovat