Svědomí

vědomí a pocit zodpovědnosti za svoje činy z hlediska mravných zásad

Svědomí je součást lidské osobnosti hodnotící naše chování.

Ve výrocíchEditovat

 • Buď pánem své vůle a otrokem svého svědomí.
 • Jediný způsob, jak nebýt odloučen od ostatních, je koneckonců dobré svědomí.
 • Ať jsem, kdo jsem, nebudu jednati proti svému svědomí.
 • Čím více peněz, tím méně svědomí.
 • Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné. Kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.
 • Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!
 • Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
 • Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozeznávati, jest-li hřích či není. Člověk má se varovati svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého. Neb svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za nehřích...A slove široké mínění, že jakož velký pytel slove široký, že velké věci v se béře, neb dům široký neb vrata široká, jimiž bez zavazení velký kůň, velbloud neb vůz projede, též to svědomí béře v sebe veliké hříchy. Také se má člověk varovati svědomí příliš úzkého, neb to vede člověka k zoufalství, neb dí člověku, že jest příliš zlý, že se hříchů právě nekaje neb nezpovídal, že nic dobře nečiní, a tak že dobré položí člověku za zlé.
 • Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.
 • Nejvíce lidí klopýtá o práh svědomí.
 • Existují tak věrné ženy, že mají vždy výčitky svědomí, když svého muže podvádějí.
 • Hryzení svědomí vychovává ke kousání.
 • Conscientia mille testes. — Svědomí je jako tisíc svědků.
 • Svědomí! Svědomí! Božský to instinkt!
 • Muž, když hovoří o svém svědomí, podobá se ženě mluvící o své skromnosti.
 • Vše, co se děje proti svědomí, je hřích.
 • Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.
 • …člověk, jehož jedinou oporou je svědomí, nikdy nedokáže pochopit, že špatné svědomí je lepší, nežli svědomí podvedené.[2]
 • Svědomí se vždy může vymluvit na rozkaz nebo na nějaký ideální účel, který světí prostředek.
 • Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.
 • Jestli chceš klidně spát, vezmi si s sebou do postele čisté svědomí.[3]
 • Svědomí, to je ten tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.
 • Morava dřív v ohni a popeli zahyne, než by strpěla nátisk na svědomí.[5]

ReferenceEditovat

 1. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.64-65
 2. Dietrich Bonhoeffer. Na cestě ke svobodě (Widerstand und Ergebung), Vyšehrad Praha, 1991, ISBN 80-7021-081-8
 3. Reader's Digest Výběr 9/2008
 4. Reader´s Digest Výběr 2/2009
 5. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-191-1. S. 28.  

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Svědomí ve Wikipedii