Thomas Alva Edison

americký vynálezce a podnikatel

Thomas Alva Edison (11. února 1847, Milan, Ohio, USA – 18. října 1931, West Orange, New Jersey, USA) byl americký vynálezce.

Vynálezce Thomas Alva Edison s jedním ze svých prvních modelů fonografu na fotografii Levina Corbina Handyho

Výroky

editovat

Neozdrojované

editovat
 • Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon.
  To put alcohol in the human brain is like putting sand in the bearings of an engine.
 • Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.
  The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition.
 • Člověk udělá všechno, jen aby nemusel myslet.[zdroj?]
 • Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení.
  There is no expedient to which a man will not resort to avoid the real labor of thinking.
 • Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu.
  Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.
 • Jednoho dne vyskočí z vědcova mozku stroj, nebo síla tak mocná, tak absolutně strašlivá, že každý muž, bojovník, který se postaví mukám a smrti, aby zastavil smrt a muka, bude zděšen, a tak navždy opustí válčení.
  There will one day spring from the brain of science a machine or force so fearful in its potentialities, so absolutely terrifying, that even man, the fighter, who will dare torture and death in order to inflict torture and death, will be appalled, and so abandon war forever.
 • Je to tam velmi krásné.[zdroj?] (když se chvíli před smrtí probral z mrákot)
 • Mnoho životních zklamání je od lidí, co nezjistili, jak blízko byli úspěchu, kdyby to nevzdali.[zdroj?]
 • Naše největší slabost spočívá ve vzdání se. Nejjistější způsob, jak uspět, je vždy zkusit to ještě jednou.
  Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
 • Nejlepší myšlení bylo provedeno v samotě. Nejhorší ve zmatku.
  The best thinking has been done in solitude. The worst has been done in turmoil.
 • Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce.
 • Prvním předpokladem úspěchu je schopnost nepřetržitě napnout svou fyzickou a duševní energii na jeden problém, aniž by se unavovala.
  The first requisite for success is the ability to apply your physical and mental energies to one problem incessantly without growing weary.
 • Tajemství úspěchů v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
 • Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit.

Reference

editovat
 1. KRAUS, Ivo. Dějiny evropských objevů a vynálezů. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0905. S. 276.  
 2. EXLEY, Helen. Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den. Překlad Zuzana Pavlová. Praha : Slovart, 2018. 368 s. ISBN 978-80-7529-518-7. S. 278.  
 3. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2022. 53 s. S. 5.
 4. Řekli, napsali…. Rozhledy matematicko-fyzikální, leden 1989, roč. 67, čís. 5. IV. strana obálky.

Externí odkazy

editovat