Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Ve výrocích

editovat
 • Účelem kázně jest odvykati zlému a přivykati dobrému. Jedním prostředkem k tomu konci je trest... Trojí věci je však potřebí kázni trestající: veliké vážnosti, mírnosti a obezřelosti. Veliké vážnosti, aby se kázeň nestala příliš mírnou; mírnosti, neboť přílišný hněv škodí; obezřelosti, t. j. přihlížení k místu, míře a času. Vždy však trestati jest jen z lásky a s láskou.[1]
  Vincent z Beauvais
 • /je sedm duchovních skutků milosrdenství/ - a ty sú: učiti hlúpého, raditi pochybujícímu, tresktati hřěšícieho, těšiti zarmúceného neb smutného, odpustiti vinu blížniemu, trpěti mile protivenstvie křivé, modliti sě i za nepřátely.[2]
  Jan Hus

V dílech

editovat

Reference

editovat
 1. NOVÁK, Jan Václav; VOROVKA, Karel. Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických. [s.l.] : Bursík a Kohout, 1892. S. 106. (česky) 
 2. Postila, kázání na čtvrtou neděli po Svaté Trojici. Na každý den 2015. Kalich 2014, s. 70
 3. s:Základy filosofie státu a společnosti (O občanu)/O ostatních zákonech přirozených#paragraf_11
 4. s:Bajky Ivana Krylova/Trojženec

Související

editovat

Názvy děl

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Trest ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo trest ve Wikislovníku