Voda

chemická sloučenina vodíku a kyslíku
Voda

Ve výrocíchEditovat

 • Mezi mnoha podobnostmi,
  které má čistá voda s ctností,
  není zajisté nejméně významná ta,
  že se obě mnoho chválí
  a málo se o ně dbá.
  • G. Ch. Lichtenberg
 • Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací.
 • ... vášeň, s jakou dnes bojuji o čistou vodu, proti každému jejímu znečišťování, pochází bezpochyby z obav, aby nám čistá voda, tento základ života, nikdy nechyběla.
 • Zářivá voda tekoucí v řekách, to není jen voda, to je krev našich předků.
 • Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno. Voda je dobro; přináší užitek všem a nesoupeří. Přebývá na nejnižších místech, jimiž všichni pohrdají.
 • Voda! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu: ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli. Díky tobě se otevírají všechny vyschlé prameny našeho srdce. Jsi tím nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším, ty, tak čistá v útrobách země. Člověk může umříž žízní u magnezitového pramene. Může umřít žízní na břehu solného jezera. může umřít, i kyž má dva litry rosy, jsou-li v ní rozpuštěny nějaké soli. Ty nepřijímáš žádné příměsi, ty se nedáš zfalšovat, ty jsi podezíravé božstvo. Ale naplňuješ nás nesmírným a prostým štěstím.
 • Je velice nesnadné si představit, že území, která jsou ohrožována záplavami a vystavena účinkům vodních toků, přesto vysychají… Procházíme-li takovými krajinami, nemůžeme se ubránit dojmu, že příroda odsoudila k neplodnosti a zániku tyto podivuhodné, ale otřesné pouště; je těžké uvěřit, že kdysi byly, a kdyby nebylo lidského třeštění, byly by dosud obdařeny vším bohatstvím, které příroda dala těm, kterým nejvíce přála.
  • G. P. Marsh: Man and Nature
 • Lužní lesy rostou „na vodě“, řeka je jejich matkou
a podmínkou jejich rozmanitého života. Dokud teče
nespoutanou nivou, lužní les má zachovány
přibližně původní podmínky, které potřebuje
k plnému životu.

ReferenceEditovat

 1. KUHN, T.S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 2008. ISBN 80-86005-54-2. S. 29.  

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Voda ve Wikipedii