Wikicitáty:Citát týdne/2012

Zde je součást archivu Citátů týdne obsahující Citáty týdne zveřejněné na Hlavní straně v roce 2012.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52Editovat

  Poděkování není ponížení, ale známka jasného rozumu…  
Jeremias Gotthelf

51Editovat

  V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhá nedůvěra a třetí touha po slávě.  
Thomas Hobbes

50Editovat

  Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé.  
Alexandr Isajevič Solženicyn

49Editovat

  Moudří se naučí víc od bláznů než blázni od moudrých.  
Marcus Porcius Cato

48Editovat

  Největšími hrozbami v životě jsou lidé, kteří chtějí změnit vše nebo nic.  
Nancy Astorová

47Editovat

  Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv.  
Alexandre Dumas mladší

46Editovat

  V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.  
Publius Cornelius Tacitus

45Editovat

  Lidé pominou, idea, princip trvá.  
Julius Zeyer

44Editovat

  Ctižádost je smrt myšlení.  
Ludwig Wittgenstein

43Editovat

  Komplex méněcennosti vede lidi ke všem druhům ctižádosti, zločinů.  
Osho

42Editovat

  Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce.  
Carlo Dossi

41Editovat

  Pochybný přítel je horší než jistý nepřítel.  
Ezop

40Editovat

  Pravda není plachá nebo zbabělá.  
Abraham Isaac Kook

39Editovat

  Člověk má brát věci tak, jak přijdou, a smířit se s tím, že ty dobré přicházejí jen náhodou a až tehdy, kdy mají.  
Humphrey Bogart

38Editovat

  Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.  
Titus Livius

37Editovat

  Kdo si myslí že stojí, ať si dá pozor aby nepadl.  
Pavel z Tarsu

36Editovat

  Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.  
Paul Tillich

35Editovat

  Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti.  
Henry Wadsworth Longfellow

34Editovat

  Člověk nejdříve musí najít víru v sebe samého, aby se stal svobodným.  
Federico Fellini

33Editovat

  Jistěže ve světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dovede lež.  
Vladimir Semjonovič Vysockij

32Editovat

  Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý.  
Immanuel Kant

31Editovat

  Mládí by bylo ideální stav, kdyby přišlo v životě trochu později.  
Herbert Henry Asquith

30Editovat

  Nevěř těm, kterým všichni věří.  
Carlos Ruiz Zafón

29Editovat

  Dobré srdce je vždy měkké, ale ne každé měkké srdce je dobré.  
Martin Friedrich von Bodenstedt

28Editovat

  Jsou lidé, kteří se i uvnitř odívají podle módy.  
Berthold Auerbach

27Editovat

  Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí.  
Joseph Conrad

26Editovat

  Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte.  
Josef Václav Myslbek

25Editovat

  Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.  
Anton Semjonovič Makarenko

24Editovat

  Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom.  
Xenofanés

23Editovat

  Učiňme lidi veselými, aby se stali dobrými.  
Alžběta Durynská

22Editovat

  Pokrok je krásné slovo, ale jeho hnací silou je změna a každá změna má své nepřátele.  
Robert Francis Kennedy

21Editovat

  Viníky lze snáze vybrat než vyhledat.  
Marcel Pagnol

20Editovat

  Člověk zvlášť zuřivě dupe po tom, čeho se bojí.  
Titus Lucretius Carus

19Editovat

  Nejednou byl jsem kárán pro spáchané chyby, k jejichž provedení můj karatel neměl dosti síly, důvtipu nebo odvahy.  
Georg Christoph Lichtenberg

18Editovat

  Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnostem.  
Démokritos

17Editovat

  Nejdůležitější pro historii není, co se stalo, ale co o tom lidé soudí nebo říkají.  
Frederic William Maitland

16Editovat

  Jednou nastav druhou tvář, ale udeří-li tě znovu, prašť ho.  
Herbert Hoover

15Editovat

  Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek.  
Petr Kropotkin

14Editovat

  Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než milován pro to, co nejsem.  
Kurt Cobain

13Editovat

  Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.  
Carmen Sylva

12Editovat

  Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.  
Konrad Adenauer

11Editovat

  Kdo chce prožít dobrou budoucnost, nesmí nic promarnit ze současnosti.  
Roger Ward Babson

10Editovat

  Když ti házejí pod nohy klacky, zatop jimi.  
Julius Rosenwald

09Editovat

  Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří požehnání Boha.  
Jan Nepomucký

08Editovat

  Každý člověk ať pracuje, a pracuje v nejvyšším oboru, jehož přirozenost jeho schopna; potom umře s vědomím, že učinil, seč byl.  
Sydney Smith

07Editovat

  Čím více peněz, tím méně svědomí.  
Maxim Gorkij

06Editovat

  Kdo pro sebe neznají cestičku, druhému ukazují cestu.  
Marcus Tullius Cicero

05Editovat

  Cílem totalitní výchovy nikdy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnost si nějaké utvořit.  
Hannah Arendtová

04Editovat

  Je třeba mít na své straně většinu – proto neurážejme hlupáky.  
Alexandr Sergejevič Puškin

03Editovat

  Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný.  
Hans Christian Andersen

02Editovat

  Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.  
Ralph Waldo Emerson

01Editovat

  V hloubi duše jsem rebel. Kdykoli mi někdo řekne, že trend je takový a takový, hned se vydávám opačným směrem.  
Clint Eastwood