Blaise Pascal

francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel

Blaise Pascal (19. června 1623, Clermont, Francie - 19. srpna 1662, Paříž, Francie) francouzský matematik, fyzik, filozof a teolog.

Blaise Pascal

Výroky

editovat
 • Čím více kdo má ducha, tím více původních lidí objevuje; lidé prostřední nevidí rozdíly mezi lidmi.
 • Člověk je ubohý, protože je člověkem a je velký, protože to ví.
 • Jsou na světě hodnoty, které nemilujeme, dokud je nechápeme, a jiné, které nechápeme, dokud je nemilujeme.
 • Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.[1]
 • Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni
 • Naše sláva není v tom, že nikdy nepadneme, nýbrž v tom, že vždycky povstaneme.
 • Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.
 • Právě nepřítomnost Boha ve viditelném vesmíru nutí člověka, trápeného nesmyslností vlastní existence, aby jej hledal.
 • Srdce má své důvody, které rozum nezná. Je to v tisíci věcech. Milujeme rozumem?[2]
 • Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí…
 • Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrť.[3]
 • Všechno štěstí závisí na odvaze a práci.
 • Stoikové praví: "Musíte se pohroužit sami do sebe, tam najdete spočinutí." Není to pravda. Jiní praví: "Vyjděte ze sebe a hledejte štěstí v rozptýlení." Ale není to pravda: dostaví se nemoci. Štěstí není ani mimo nás ani v nás. Je v Bohu a mimo nás i v nás. ("Myšlenky")[4]
 • Chcete-li aby o vás hovořili dobře, nehovořte o sobě dobře vy.[5]
 • Všichni chybují tím nebezpečněji, že každý sleduje jednu pravdu; jejich chyba není v tom, že by se řídili nepravdou, nýbrž že nedokáží sledovat i jinou pravdu.
 • Jaká chiméra je člověk! Jaká novota, jaké monstrum, jaký chaos, jaký subjekt protimluvů, jaký div! Soudce všech věcí, trapný pozemský červ. Správce pravdy, stoka nejistoty a bludu. Lesk i odpad vesmíru.
 • "Odkud to, že kulhavý člověk nás nepopuzuje, a kulhavý duch nás popuzuje? Proto, že kulhavý člověk uznává, že jdeme zpříma, a kulhavý duch praví, že kulháme my; Kdyby toho nebylo, měli bychom k němu útrpnost a nikoli hněv."[zdroj?]

Reference

editovat
 1. Plánovací kalendář s citáty a daňovým kalendáriem 2009, vydalo a vyrobilo Nakladatelství Helma, s.r.o.
 2. VERGELY, Bertrand. Velké filosofické otázky. Praha : Levné knihy KMa, 2009. Blaise Pascal Myšlenky. ISBN 978-80-7309-636-6. S. 23.  
 3. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 363.  
 4. cit.dle "Na každý den 1976". Kalich Praha 1975, s.163.
 5. Kalendář VZP 2003

Externí odkazy

editovat