Karel Havlíček Borovský

český novinář, spisovatel, básník a politik

Karel Havlíček Borovský (31. října 1821, Borová u Přibyslavi – 29. července 1856, Praha) byl český novinář, básník a satirik.

Karel Havlíček Borovský

Výroky

editovat
 • Ctím a podporuju všechno dobré, nenávidím a pronásleduju všechno darebné: to je moje víra.[1]
 • Čechové platiti budou vždy jen za tolik, kolik budou mít ve svých hlaváchkapsách.[2]
 • Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě: 1. Nic jim nedávat. 2. Nic jim nevěřit. – Pak je s nimi lehko.[3]
 • Já každou myšlenku tak dlouho hobluju, až je z ní epigram.[4]
 • Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl.[5]
 • Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoceužitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl?[6]
 • Kdo si nechce hubu spálit,
  musí mlčet nebo chválit.[7]
 • Přislibujte si mně,
  poroučejte si mně,
  vyhrožujte si mně,
  přece zrádcem nebudu.[8]
 • Tak jako všichni lidé proto svázaní choditi nemají, protože někteří ke krádeži rukou svých zneužívají, tak se nesmí svoboda tisku zameziti, proto, že jí někteří zneužívají.[9]
 • […] Tito pánové počínají všude místo ruský říkati a psáti slovanský, aby pak místo slovanský zas také ruský říci mohli.[10]
 • […] jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.[11]
 • Nepišme tedy pouze proto, aby nám příbývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakryti nějakou mezeru v naší literatuře, […][12]
 • Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení k předu pomůže.[13]
 • Smažte husitskou válku z listův naší historie i shasneť sláva českého národa. Ta jediná doba váží více, než ostatní naše dějství, více než celé věky čínské říše.[14]

Přisuzované

editovat
 • Jsou kupříkladu vlády, které se proti rozličným svým provinciím zcela jinak chovají, a sice tím spravedlivěji a šetrněji, čím probuzenější je národ, čím důrazněji jeví touhu po svobodě. Čím více se národ podrobuje ve všem do libovůle vlády, tím nešetrněji se s ním nakládá.[zdroj?]
 • Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.[zdroj?]
 • Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil![zdroj?]
 • Nečinně se chovat, je nazpět jít.[zdroj?]
 • Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu.[zdroj?]

Reference

editovat
 1. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 247.  
 2. Kaleidoskop. Str. 200.
 3. Karel Havlíček Borovský, Dílo 1, Československý spisovatel, Praha 1986; uvedený aforismus je na str. 209. Wikizdroje [2021-10-31]
 4. Kaleidoskop. Str. 77.
 5. Kaleidoskop. Str. 16.
 6. článek Sbírky na naše národní divadlo v časopise Slovan 12. 7. 1851. Wikizdroje [2021-10-31]
 7. Kaleidoskop. Str. 68.
 8. Kaleidoskop. Str. 20.
 9. KLIMEŠ, David. Pan nepřekonaný. I po 200 letech zůstává K. H. Borovský nejlepším českým novinářem. aktualne.cz [online]. 2021-10-31 [cit. 2021-10-31]. Dostupné online. (česky)
 10. PROCHÁZKA, Václav. Karel Havlíček Borovský: studie s ukázkami z Havlíčkova díla. 1. vyd. Praha : Svobodné slovo, 1961. (Cit. dle Michaela Kolářová: „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A RUSKO“, ZČU Plzeň, 2016, dostupné online, str. 27 [cit. 2022-04-17]). S. 171.  
 11. HAVLÍČEK, Karel. Epištoly kutnohorské. Praha : Čas, 1896. 114 s. S. 96.  
 12. HAVLÍČEK, Karel. Sebrané spisy Karla Havlíčka. Praha : Svatobor, 1870. 240 s. S. 178.  
 13. HAVLÍČEK, Karel. Politické spisy. Praha : J. Laichter, 1900. 368 s. S. 2.  
 14. HAVLÍČEK, Karel. Poučení občanům. Praha : Státní nakladatelství, 1931. 172 s. S. 21.  

Externí odkazy

editovat