Kněz

osoba pověřená provádět náboženské rituály

Kněz (z praslovanského *kъnędzь < staroněmeckého kuning kníže) je obecně označení osoby, většinou muže, která je (religionisticky viděno) prostředníkem mezi věřícími a Bohem (což ovšem neznamená, že kontakt s Bohem nemohou věřící navázat přímo, prostřednictvím modlitby, stejně jako Bůh je může oslovit jinak než prostřednictvím kněze). V katolické církvi se knězem může stát pouze pokřtěný muž prostřednictvím kněžského svěcení.

Katoličtí kněží v Římě

Ve výrocích

editovat

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
  •   Encyklopedický článek Kněz ve Wikipedii
  •   Galerie Priests ve Wikimedia Commons