Ve výrocíchEditovat

PřipisovanéEditovat

V dílechEditovat

BibleEditovat

 • Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“ [1]
 • Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. [2]

LiteraturaEditovat

 • Proč tedy máme vést čistý život? Proto, abychom jím byli spaseni? Ne, nýbrž proto, abychom sloužili svému bližnímu.--Martin Luther[3]
 • V prostředí těch chudých a jaksi strojově vlídných proletářů byl jsem nějak nesvůj. Všichni z nich hladoví po spáse, to mi bylo zřejmé, leč věřili v zaklínadla, neboť slyšíce určitá slova, jako socialismus, proletariát, revoluce, usmívali se vizionářsky a kývali žalmisticky hlavami jako ortodoxní židé v synagoze, když odpovídají vzrušeným halekáním a ukláněním předzpěvu svého kantora. Ne, nebylo mi dvakrát dobře v tomto prostředí, jež mi připomínalo naše tajné loupežnické schůze před deseti dvanácti lety. Ale zde nepřitakaly vzrušeně sým vůdcům a podvůdcům děti, nýbrž dospělí lidé, jejichž zapeklitá pověrčivost a zaklínací modloslužba jim ubíraly na dospělosti. - Egon Hostovský[4]
 • … vykročení ke spáse míří k cestám křížovým a nikoli k bezbolestným chytračením. - Egon Hostovský[5]

ReferenceEditovat

 1. Český ekumenický překlad - Starý Zákon: Izajáš 30,15
 2. Český ekumenický překlad - Nový Zákon: Titovi 2,11
 3. Weimarer Ausgabe (WA) XII, 206
 4. VŠEOBECNÉ SPIKNUTÍ, Praha 1969
 5. VŠEOBECNÉ SPIKNUTÍ, Praha 1969

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Spása ve Wikipedii