Ve výrocíchEditovat

PřipisovanéEditovat

V dílechEditovat

BibleEditovat

  • Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.“ [1]
  • Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. [2]

LiteraturaEditovat

  • V prostředí těch chudých a jaksi strojově vlídných proletářů byl jsem nějak nesvůj. Všichni z nich hladoví po spáse, to mi bylo zřejmé, leč věřili v zaklínadla, neboť slyšíce určitá slova, jako socialismus, proletariát, revoluce, usmívali se vizionářsky a kývali žalmisticky hlavami jako ortodoxní židé v synagoze, když odpovídají vzrušeným halekáním a ukláněním předzpěvu svého kantora. Ne, nebylo mi dvakrát dobře v tomto prostředí, jež mi připomínalo naše tajné loupežnické schůze před deseti dvanácti lety. Ale zde nepřitakaly vzrušeně sým vůdcům a podvůdcům děti, nýbrž dospělí lidé, jejichž zapeklitá pověrčivost a zaklínací modloslužba jim ubíraly na dospělosti. - Egon Hostovský[3]
  • … vykročení ke spáse míří k cestám křížovým a nikoli k bezbolestným chytračením. - Egon Hostovský[4]

ReferenceEditovat

  1. Český ekumenický překlad - Starý Zákon: Izajáš 30,15
  2. Český ekumenický překlad - Nový Zákon: Titovi 2,11
  3. VŠEOBECNÉ SPIKNUTÍ, Praha 1969
  4. VŠEOBECNÉ SPIKNUTÍ, Praha 1969

Externí odkazyEditovat

  •   Encyklopedický článek Spása ve Wikipedii