Dílo:Obraz Doriana Graye

Obraz Doriana Graye je dílo Oscara Wildea z roku 1891


 • Neexistuje něco jako mravná či nemravná kniha. Knihy jsou buď napsané dobře, nebo špatně. To je vše.
There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.
Předmluva
 • Smích není špatným začátkem přátelství, ale je jeho nejlepším koncem.
Laughter is not at all a bad beginning for a friendship, and it is far the best ending for one.
1. kapitola
 • Ženy jsou dekorativní pohlaví. Nemají moc co říct, ale vždy to řeknou kouzelně.
Women are a decorative sex. They never have anything to say, but they say it charmingly.
4. kapitola
 • Zkušenost je jméno, které dáváme svým chybám a omylům.
Experience was of no ethical value. It was merely the name men gave to their mistakes.
4. kapitola
 • Puntičkářství je zloděj času.
Punctuality is the thief of time.
4. kapitola
 • Ledacos bychom odhodili, kdybychom se nebáli, že to někdo jiný zvedne.
There are many things that we would throw away if we were not afraid that others might pick them up.
4. kapitola
 • Zpočátku děti své rodiče milují, s přibývajícím věkem je soudí, někdy jim odpustí.
Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.
5. kapitola
 • Žena, která se podruhé vdává, to dělá proto, že nenáviděla svého prvního muže. Žení-li se podruhé muž, je to proto, že svou první ženu obdivoval. Ženy zkouší své štěstí, muži riskují.
When a woman marries again, it is because she detested her first husband. When a man marries again, it is because he adored his first wife. Women try their luck; men risk theirs.
15. kapitola
 • Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.
A man can be happy with any woman, as long as he does not love her.
15. kapitola
 • Pokaždé, když je člověk zamilovaný, má pocit, že je to jedině teď, kdy opravdu miluje.
Each time that one loves is the only time one has ever loved.
17. kapitola
 • Definovat znamená omezovat.
To define is to limit.
17. kapitola
 • Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouhé známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.
 • Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho.
 • Vždycky je cosi směšného v citových výlevech těch, jež jsme přestali milovat.
 • Jediný půvab minulosti je v tom, že je to minulost.
 • Umírněnost je neblahá vlastnost. Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naprázdno léta.
 • Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme.
 • O bratry vůbec nestojím. Můj starší bratr ne a ne umřít a moji mladší bratři zase nedělají nic jiného.
 • Dokonale poučený člověk - to je moderní ideál, ale hlava dokonale poučeného člověka, to je něco strašného. To je takový starožitný krám, samé obludnosti a samý prach, a každý předmět je tm oceněn vysoko nad svou hodnotu.