Filozofie

soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje

Ve výrocích

editovat

Ověřené

editovat
 • Kdo chce hledat radost sám v sobě, nenajde ji jinde než ve filozofii.--Aristotelés[1]
 • Údiv vedl lidi k filozofování – na počátku i dnes – a to tak, že se zarazili s údivem u nejbližších otázek a potom se pomalu zamýšleli i nad většími věcmi… A kdo se zamýšlí a diví, ten se domnívá, že neví. --Aristotelés[2]
 • Všichni lidé od přirozenosti touží po vědění. --Aristotelés[3]
 • Filozofovat znamená obrátit směr, jímž myšlení obyčejně pracuje - Philosopher consiste a invertir la direction habituelle du travail de la pensée. -- Henri Bergson. [4]
 • Je třeba odvrátit pozornost od prakticky zajímavé stránky vesmíru a obrátit ji k tomu, co prakticky k ničemu neslouží. Toto obrácení pozornosti je filozofie sama. -- Henri Bergson.[5]
 • Filozofie je péče (starost) o duši. --Cicero[6]
 • Filozofie je svou povahou něco ezoterického, co není pro davy a z čeho se ani nedá pro davy něco uvařit: je filozofií jen tím, že je ... přímo protikladem zdravého rozumu. - Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht, noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig: sie ist nur dadurch Philosophie, daß sie dem Verstande... gerade entgegengesetzt ist. – Georg Wilhelm Friedrich Hegel. [7]
 • Filozofie se stará o vybírání a systematické skládání toho, co se rozumí samo sebou a skrze co se musí chápat všechno ostatní. - Das Geschäft der Philosophie ist das Aussondern und systematische Zusammenstellen dessen, was sich von selbst versteht und wodurch alles andere muss verstanden werden. -- Friedrich Heinrich Jacobi.
 • Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. --Immanuel Kant[8]
 • Pole filozofie v tomto světoobčanském významu lze převést na následující otázky:
 1. Co mohu vědět?
 2. Co mám činit?
 3. V co mohu doufat?
 4. Co je člověk?--Immanuel Kant [9]
 • (Filozofie zahrnuje) principy rozumového poznání věcí prostřednictvím pojmů. --Immanuel Kant[10]
 • Metafyzika má pro vlastní účely svého zkoumání jen tři ideje: Boha, svobodu a nesmrtelnost. Všechno, čím se tato věda jinak zabývá, jí slouží jen jako prostředek, aby k těmto idejím a jejich skutečnosti dospěla. Nepotřebuje je kvůli přírodní vědě, nýbrž aby přírodu přesáhla. --Immanuel Kant[11]
 • Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý. --Immanuel Kant[12]
 • Filozofie jedná nepoctivě, když víru haní a chce ji vyměnit za něco jiného. Filozofie víru nemá a nemůže ji dát, má však sama sobě rozumět a vědět, co nabídnout může. Nemá lidem víru brát, jako kdyby byla bezcenná. --Søren Kierkegaard [13]
 • Zachytit hranice rozumu – jen to je pravá filozofie. – Friedrich Nietzsche.[14]
 • Filozofie je jakási pomsta na skutečnosti. - Die Philosophie ist eine Art Rache an der Wirklichkeit. -- Friedrich Nietzsche
 • Velká filozofie není filozofie bez chyb, ale beze strachu. -- Charles Péguy.[15]
 • Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filozofie než tento. --Platón[16]
 • Ve filozofii jde o to začít s něčím tak jednoduchým, až se zdá, že to nestojí za řeč, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nechce věřit. - The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it. -- Bertrand Russell.[17]
 • Filozofie je touha po nekonečném. - Philosophie ist Sehnsucht nach dem Unendlichen. -- Friedrich Schlegel.[18]
 • Nejlepší obecná charakteristika evropské filozofické tradice je, že je to řada poznámek k Platónovi. – Alfred North Whitehead.[19]
 • Filozofie a studium skutečného světa jsou v takovém poměru jako onanie a pohlavní láska. - Karl Marx [20]
 • Právě o pravdě platí, že ji filosof nikdy nemá, že nad ní nevládne, nýbrž že se jí jen dává k dispozici a nechá pravdu vládnout nad sebou a pak se zasazuje za její vládu též ve světě. V tom smyslu také český myslitel Emanuel Rádl řekl, že nemáme my pravdu, ale pravda má nás. Ono dvojí úskalí, na němž filosofie troskotá a stává se nefilosofií, spočívá tedy v tom, že jsme buď přesvědčeni, že už pravdu máme, že jsme se jí zmocnili, anebo že o pravdu nedbáme a dokonce ji popíráme a považujeme za předsudek a iluzi.[21] - Ladislav Hejdánek
 • Filozof je každý kdo miluje moudrost. (Roland Bello)

Neověřené

editovat
 • Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. --František Palacký
 • Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí. --Dante Alighieri
 • Filozofie prohlubuje praktickou soudnost... Používejme filozofický způsob myšlení jako světlo, s jehož pomocí získáváme v konkrétních situacích lepší orientaci o podstatných věcech. --Karl Jaspers
 • Církve jsou pro všechny, filozofie pro jedince. --Karl Jaspers
 • Proto je vše, co filozofie vyjadřuje, tak chudé a suché. Je totiž třeba k tomu doplnění vlastním bytím toho, kdo naslouchá. --Karl Jaspers
 • I když má filozofie nestačí vynalézt něco nového, přece jen má dost odvahy nepovažovat za jisté to, čemu se odedávna věřilo. --Georg Christoph Lichtenberg
 • Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví bible, filozofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu. --Georg Christoph Lichtenberg
 • První právo filozofie: čím hlouběji myslíme, tím hlouběji klesáme. --Leonid Suchorukov
 • láhvi vína je víc filozofie než ve všech knihách dohromady. -- Louis Pasteur

Reference

editovat
 1. Aristotelés, Politika, 1267a
 2. Aristotelés, Metafysika, 982b
 3. Aristotelés, Politika, 1267a
 4. La pensée et le mouvant, 214.
 5. La pensée et le mouvant, 153.
 6. Cicero, Disp. Tusculanae II. 5. 13.
 7. Über das Wesen der philosophischen Kritik (1802), Jubiläumausgabe I/185.
 8. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
 9. Logik AA IX.25
 10. Kritika soudnosti, Úvod, AA V.171
 11. Kritika čistého rozumu B 395, AA III.260.
 12. Kritika čistého rozumu, AA III.75.
 13. Bázeň a chvění. Praha: Svoboda-Libertas 1993. str.29
 14. Antikrist, § 55.
 15. Cahiers de la Quinzaine (1914).
 16. Platón,Theaitétos, 155d
 17. Cit. u Barrow, Pí na nebesích.
 18. Werke XIII.,7.
 19. Process and Reality, II.1.1.
 20. Německá ideologie, III.Svatý Max, 5.Stirner spokojený se svou konstrukcí/6.Svobodní, A.Politický liberalismus
 21. Kartotéční lístek "Filosofie"

Související

editovat

Názvy děl

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Filozofie ve Wikipedii