Cíl

budoucí předjímána kladná hodnota

Ve výrocíchEditovat

 • Cíl člověka je důstojný a leží nezbytně mimo veškerou rozkoš osobní, a proto netoliko vystoupení v nějaký milostný poměr, nýbrž i v manželství, z kresťanského stanoviska nikoliv povýšení, ale úpadek; protože každá zamilovanost a provázející ji smyslná láska, ať už kdekoliv se snaží veršem a prózou dokazovat opak, nikdy neusnadňují dosažení cílů, člověka důstojných, nýbrž vždy jen ztěžují. -- Lev Nikolajevič Tolstoj
 • Cílem činnosti je dobro. --Avicenna
 • Cíl je souhrnem vynaložených prostředků. -- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Cílem moci je moc. --George Orwell
 • Cíl musí být vždycky svým způsobem ideální, aby se dosáhlo alespoň něčeho. Dosáhnout absolutních požadavků je nemožné a není to ani v silách jedné generace. To je vždycky vývojová otázka. -- Ladislav Mňačko
 • Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci. --Avicenna
 • Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Jen ten, kdo dovede z každé činnosti vytěžit hodnotu a oddává se jí s plným vědomím odpovědnosti, má vnitřní právo, aby si za cíl určil mimořádné jednání. Jen ten, kdo své předsevzetí považuje za něco samozřejmého a nikoli mimořádného a kdo nehodlá přijmout punc hrdinství, ale jen se střízlivým nadšením plnit přijatou povinnost, má schopnost být duchovním dobrodruhem, jak je potřebuje svět. --Albert Schweitzer
 • Každý náš krok je krokem k cíli. Platí to i o krocích zpět. --Ernest Jünger
 • Když chybí cíl, zabýváme se otázkou, kterou nohou vykročit. --Pavel Kosorin
 • Když se snažíme zasáhnout příliš malý cíl, není divu, že se nám třese ruka. --Pavel Kosorin
 • Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl. --Svatopluk Čech
 • Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl. --Albert Einstein
 • Žádný cíl není tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metody. --Albert Einstein
 • Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla.
  A man without a goal is like a ship without a rudder. --Thomas Carlyle