Církev

společenství věřících, kteří vyznávají svou víru v Ježíše Krista

Církev je českým právem chápána jako křesťanská náboženská společnost.

Ve výrocích

editovat
 • Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
  Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. -- nicejsko-konstantinopolské vyznání víry [1]
 • Cirkev je cirkví jen tehdy, když je tu pro druhé. --Dietrich Bonhoeffer
 • Církve jsou pro všechny, filosofie pro jedince. --Karl Jaspers
 • Současná podoba církve je 200 let pozadu oproti reálnému vývoji.--Carlo Maria Martini
 • I přesto, že církev zmírnila svůj radikální přístup k rozvedeným věřícím, bude v budoucnu ztrácet věrnost a oddanost mladé generace... Pomohou jen radikální změny počínající papežem a jeho biskupy.--Carlo Maria Martini
 • Církev obecná nemá IČO, nemá žádné stanovy ani ústavy.--Miloš Rejchrt
 • Církve mi moc připomínají politické partaje. Každá hlásá, že je samospasitelná. Já mám svoje náboženství. Možná, že by nebylo dobré pro druhé, ale pro mne je dobré. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Evangelium začíná žít teprve tam, kde křesťané stojí vedle jiných a vyznávají: my jsme ještě mnohem bezbožnější, viníky jsme my, my v církvi. Nebylo by v Evropě zpohanštělých davů, kdyby tu byla skutečná církev.[2] --Karl Barth
 • Je víra ničemu nerozumět a jen zcela podrobovat přesvědčení podle církve? --Jan Kalvín
 • Miluji církev a miluji ji také proto, že není dokonalá – pokud by totiž dokonalá byla, nemohl bych já být její součástí. -- P. Janusz Łomzik
 • Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.--M. J. Hus
 • Podle jakých znaků mohu poznat církev? Musí zde být nějaký viditelný znak, skrze nějž se shromažďujeme na jednom místě, abychom slyšeli boží slovo. Proto odpovídám: nějaký znak je potřeba a také takový máme, totiž křest, chléb a především evangelium. Tyto tři znaky jsou pravé znaky křesťanů, jsou to značky a poznávací znamení. Kde vidíš křest, chléb a evangelium, tam – nehledě na místo a na lidi – je bez vší pochyby církev. [3] --Martin Luther
 • O svém pak shromáždění aneb jednotě to smýšlíme a držíme, což i o jiné krerékoli křesťanské jednotě malé neb veliké smysliti sluší, že totiž sama ona církví svatou obecnou není, ale částkou toliko její. -- konfese Unitas fratrum (Jednoty bratrské)
 • Ježíš je středem času. Lidé po něm toužili ještě než přišel. On je ten nejdůležitější zlom v dějinách, protože volá po životním obratu: k obrácení k Bohu. V čase po Ježíši je úkolem církve světu tento obrat dosvědčovat a lidi pohnout k obrácení. -- Gerd Theissen[4]
 • Jestliže Kristus založil svou církev na skále, neznamená to, že si přál, aby zkameněla. --Franz von Baader[5]
 • Závazek vůči církvi je normálním předpokladem pro kompetentní kritiku církve.
  Commitment to the Church is a normal prerequisite for competently criticising the Church.[6]
  Avery Dulles

Reference

editovat
 1. viz článek Nicejsko-konstantinopolské vyznání na české Wikipedii
 2. Křesťanská revue 1936
 3. Weimarer Ausgabe (WA) 7, 720,32-38
 4. Theissen, Gerd: Poeticko-kritický katechismus. Kalich Praha 2016, s.240
 5. HALÍK, Tomáš: Stromu zbývá naděje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-989-8. S.56
 6. Cardinal Avery Dulles: Jesuit priest and theologian Catholic theologian. independent.co.uk [online]. 2008-12-18 [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Církev ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo církev ve Wikislovníku