Marcus Tullius Cicero

římský řečník, politik, právník a filozof
(přesměrováno z Cicero)

Marcus Tullius Cicero (106–43 př. n. l.) byl římský politik, řečník a spisovatel.

Marcus Tullius Cicero

Výroky

editovat
 • Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...
  Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest...
  základem pro výplňový text Lorem Ipsum
 • O tempora, o mores!
  Jaké to časy, jaké to mravy!
 • Stultitia excusationem non habet.
  Hloupost nemá omluvy.
 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
 • Amicus est tamquam alter idem.
  Přítel je jako druhé já.
  Laelius 21, 80
 • Dum spiro, spero.
  Dokud dýchám, doufám.
  Ad Atticum 9, 11
 • Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege.
  Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů.
  Pro Cluentio 53
 • Silent enim leges inter arma.
  Mezi zbraněmi zákony mlčí.
 • Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra! Quam diu furor iste tuus nos eludet!
  Jak dlouho budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino! Jak dlouho nás bude podvádět tento tvůj hněv!
 • Res publica est consensus iuris et communio utilitatis.
  Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro.
 • Appetitus rationi pareat.
  Touhy ať jsou vedeny rozumem.
 • Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
  Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen.
 • Quidem concessum est rhetoribus ementiri in historiis ut aliquid dicere possint argutius.
  Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli něco říci vybraněji.
 • Salus populi est suprema lex.
  Spása/zdraví lidu je nejvyšším zákonem.
 • Suum cuique.
  Každému, co jeho jest.
 • Ubi bene, ibi patria!
  Kde je dobře, tam je vlast!
 • Vi et armis.
  Silou a zbraněmi.
 • Vi victa vis.
  Moc zdolaná mocí.
 • Praeteritum tempus numquam revertitur.
  To, co uplynulo, se nikdy nevrací.
 • Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.
 • Kdo pro sebe neznají cestičku, druhému ukazují cestu.
 • Tria videnda sunt oratori: Quid docat et quo quidque loco et quo modo
  Trojího si musí řečník hledět: Co říká, kde to říká a jak to říká.
 • Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
  Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
 • Devět desetin moudrosti je – být moudrý včas.
 • Krása, která nemá svědka, není k užitku.
 • Lidé dosud nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost.
 • Lidé, kteří někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého nejvíc unášejí jeho přirozené sklony. Vyučující musí svou činnost podle možnosti přizpůsobit povaze každého jednotlivce.
 • Lidské je mýliti se, ale bláznovství v omylu setrvávat.
 • Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
 • Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.[1]
 • Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát.
 • Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.
 • Palčivou touhu po bohatství nikdy nepřekonáme, aniž ji neukojíme; ti, kdo bohatství mají, trápí se nejenom touhou nabýti ještě většího majetku, nýbrž i strachem, že přijdou o to, co už mají.
 • Pověra je projevem slabé mysli.[2]
 • Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé?[3]
 • Svoboda je účast na moci.
 • V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.
 • Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
 • Dokud je život, je i naděje.
 • Kdo by nevěděl,že řečníkova síla se pozná především na tom, že dovede dohnat lidská srdce ke zlosti, nenávisti a bolesti, a právě tak je i odvést od těchto hnutí a naladit je ke smířlivosti a soucitu?
 • Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.[4]
 • Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zabloudit.[5]
 • Sobě samému je každý nejméně znám.[6]
 • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.[7]

Fiktivní

editovat

Následující citáty jsou fiktivně přiřazeny Marcovi Tulliovi Cicerovi.

 • Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. (z knihy A Pillar of Iron od Taylor Caldwellové)[8]

Reference

editovat
 1. Kalendář VZP 2003
 2. PLACHETKA, Jiří. Velká encyklopedie citátů a přísloví. 1.. vyd. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0712-1. S. 290. (česky) 
 3. Plánovací kalendář s citáty a daňovým kalendáriem 2009, vydalo a vyrobilo Nakladatelství Helma, s.r.o.
 4. Lunární kalendář. Praha : Krásná paní, 2020. 53 s. S. 33.  
 5. Lunární kalendář, op. cit., S. 8.
 6. Lunární kalendář, op. cit., S. 24.
 7. Lunární kalendář, op. cit., S. 16.
 8. http://message.snopes.com/showthread.php?t=28532

Externí odkazy

editovat