Kapitalismus

 • Za kapitalismu člověk vykořisťuje člověka. A za socialismu je tomu naopak. – Viktor Suvorov[1]
 • Pokud budou stroje produkovat vše co budeme potřebovat, výsledek bude záviset na tom, jak budou produkty distribuovány. Každý si bude moct užít volného času, pokud zde bude bohatství z jejich výroby rovnoměrně rozděleno. Nebo skončí většina lidí v chudobě v důsledku špatného přerozdělování bohatství. Zatím se zdá, že druhá varianta je pravděpodobnější. – Stephen Hawking
 • Růst pro růst je ideologie rakovinové buňky,
  Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell.Edward Abbey
 • Bída a hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, ale proto, že nedokážeme nasytit bohaté. — Matka Tereza
 • Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. — Winston Churchill
 • Bez kapitalistických peněz by nebylo komunistických snů. — Pavel Kosorin
 • Komunismus se bál, že budeme něco chtít - kapitalismus se snaží, abychom chtěli všechno. — Pavel Kosorin
 • Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. — Milton Friedman
 • Kapitalismus je jako mrtvý slaneček v záři měsíce. Třpytí se, ale páchne! — Otto Piffl ve filmu Raz, dva, tři
 • Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti je skutečným zdrojem všeho zla. — Albert Einstein
 • Ohromná síla oligarchie soukromého kapitálu, nemůže být účinně kontrolována demokraticky organizovanou společností. — Albert Einstein
 • ... věřím v zespolečenštění výrobních prostředků a omezení soukromého vlastnictví, v organizaci výroby a spotřeby, v konec kapitalismu ... — Karel Čapek
 • Co nemůže přinést nápravu, je politika vedená kapitálem. — Karel Čapek
 • Neudržitelné je tvrzení, že po porážce tzv. "reálného socialismu" zbývá jako jediný hospodářský model kapitalismus. — Jan Pavel II.
 • V konfrontaci se zneužíváním ekonomické moci, s krutostí kapitalismu, který degraduje člověka na zboží, jsme začali mnohem jasněji vidět nebezpečí bohatství a pochopili jsme nově, co Ježíš zamýšlel, když nás varoval před majetkem. — Benedikt XVI.
 • Můžeme mít demokracii, nebo můžeme mít bohatství soustředěno v rukou několika málo lidí, ale nemůžeme mít obojí. — Louis Brandeis
 • V buržoazní společnosti je kapitál samostatný a osobní, kdežto pracující individuum nesamostatné a neosobní. — Karl Marx
 • Kapitalismus je organizovaný zločin, a my všichni jsme jeho oběti. — Refused , The Shape of Punk to Come
 • Existují dva způsoby: buď zemře kapitalismus, nebo zemře Matka Země. — Evo Morales, Mezinárodní konference o klimatu 2010[2]
 • Tak jako přikázání ,nezabiješ‘ klade jasné meze, aby zajistilo hodnotu lidského života, musíme dnes říci ,ne ekonomii vyřazování a nerovnosti‘. Tato ekonomie zabíjí. Není možné, aby nevzbuzoval zájem fakt, že stařec nucený žít na ulici zemřel podchlazením, zatímco pokles kurzu na burze ano. Toto je vyřazování. Už nelze tolerovat fakt, že se vyhazuje jídlo, když existují lidé, kteří hladovějí. To je nerovnost. Dnes je všechno vydáno napospas konkurenci a zákonu silnějšího, kde mocný pohlcuje slabšího. V důsledku této situace jsou obrovské masy populace vyřazovány a marginalizovány: jsou bez práce, bez perspektiv, bez východisek. Sama lidská bytost je považována za konzumní zboží, které lze použít a potom zahodit. Zavedli jsme ,skartační‘ kulturu, která je dokonce prosazována. Nejde už jenom o fenomén vykořisťování a útlaku, ale o něco nového. Vyřazováním je zasažena příslušnost ke společnosti, ve které se žije, u samotného kořene, poněvadž spodina, periferie či bezmocnost není v ní, ale mimo ni. Vyřazovaní nepředstavují ,vykořisťované‘, nýbrž odpadky, ,zbytky‘. — papež František[3]
 • Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. — indiáni kmene Cree[4]

SouvisejícíEditovat

ReferenceEditovat

 1. Viktor Suvorov: Poslední republika. Díl III., Porážka. Strana 91.
 2. http://www.mrc.org/bmi/articles/2010/Bolivian_President_Calls_for_Death_of_Capitalism_Climate_Tribunal.html
 3. Svatý otec. Evangelii Gaudium III.. Rádio Vaticana [online]. 2013-11-26 [cit. 2013-12-06]. Dostupné online.
 4. Ti, kteří vraždí lvy, slony a nosorožce. Jsou mezi nimi i Češi!. Prima Zoom [online].  [cit. 2013-12-06]. Dostupné online.