Bohatství

Ve výrocíchEditovat

 • Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout. -- Julian Tuwim
 • Bohacení nemůže být nejvyšším cílem našeho života, záleží na tom, jak kdo dovede bohatství užívat. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Bohatec bývá rád skupec. -- Slovinské přísloví
 • Bohatec si může své vzruchy a své události kupovat. K chudému přicházejí ve formě ran. -- Josef Čapek
 • Bohatí a mocní jedinci, nemajíce co na práci, ani účasti na správě, musí se oddávat lásce, jakožto nejlepšímu léku proti nudě. -- Helvétius
 • Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti. -- Émile Zola
 • Bohatí nejsou milosrdní, a milosrdní nejsou bohatí. -- Japonské přísloví
 • Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. -- Lao C'
 • Bohatství a privilegia se nejsnáze obhajují, když jsou společným vlastnictvím. -- George Orwell
 • Bohatství a rozkoš přestane, jediné dobré jméno ostane. -- Dalimilova kronika
 • Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví. -- Tibullus
 • Bohatství hnije a chudoba žije. -- Ruské přísloví
 • Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň. -- Arthur Schopenhauer
 • Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady. -- Sofoklés
 • Bohatství je v práci. -- Martin Kukučín
 • Bohatství, které kdo shromáždil, může buď vládnout nebo sloužit. -- Quintus Horatius Flaccus
 • Bohatství mě učinilo chudým. -- Publius Ovidius Naso
 • Bohatství mění mravy nikoli k lepšímu. -- Latinské přísloví
 • Bohatství mnoho může. -- Polské přísloví
 • Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. -- Lucius Annaeus Seneca
 • Bohatství plodí starosti. -- Latinské přísloví
 • Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. -- České přísloví
 • Bohatství se získává i ukládáním šestákových pravd. -- Georg Christoph Lichtenberg
 • Bohatství, to je jeden z prostředků pro šťastný život. -- Anatole France
 • Bohatství tu vlastnost má, že z moudrého hlupce udělá. -- Polské přísloví
 • Bohatství, vznikající ze špatné činnosti, má na sobě zcela zřejmou pohanu. -- Démokritos
 • Bohatství zjednává pocty, získává přátele: chudák však všude je bit. -- Publius Ovidius Naso
 • Bohatý je ten, kdo je moudrý. -- Quintus Horatius Flaccus
 • Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život. --Henryk Sienkiewicz
 • Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. -- Bible, kniha Přísloví 13,11.
 • Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu. -- Tomáš Baťa
 • Někteří lidé vynaložili celý svůj život na to, aby zemřeli bohatí. --František Vymazal
 • Protože si někteří chtějí přivlastnit, co patří všem, vznikají rozbroje a války, jako by se nepříčilo přírodě, že člověk rozlišením na „mé“ a „tvé“ vnáší rozdělení tam, kde Bůh zavedl jednotu. [...] Slova „to je mé“, „to je tvé“ jsou nesmyslná, neříkají pravdu. Statky patří chudým, vy jste jen jejich správci, i když je máte ze své práce nebo jste je zdědili. Bohatství nám nejvíce škodí tím, že nás vytrhuje z blaženého sloužení Ježíši Kristu. -- sv. Jan Zlatoústý
 • Země byla stvořena pro všecky, pro bohaté i pro chudé. Proč si tedy, boháči, děláte právo na pozemky? [...] Rozdáváš-li chudým, nerozdáváš dary, jen jim vracíš, co jsi jim dlužen. Všem bylo dáno, nad čím si osobuješ právo ty. Země patří všem, nejen boháčům. -- sv. Ambrož
 • Bohatství je největší chudobou. -- Jan Šestauber
 • Faleš bohatství záleží v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme víc, máme-li víc. Koupíme si luxusní auto a zdá se nám, že je to další úd našeho těla. Když ho lidé obdivují, máme pocit, že obdivují nás. Díváme se na věci, které vlastníme, jako na část sebe sama. -- Ernesto Cardenal[1]

V dílechEditovat

BibleEditovat

TalmudEditovat

 • Více masa znamená také více červů. Více jmění, více starostí. Více služek znamená více smilstva a více čeledínů více nevěry. Víc ženských, víc čarodějnictví. Více Zákona, více života. Víc nauky, víc moudrosti. Více rad, více pochopení. Více skutků lásky k bližnímu, více pokoje. A kdo nabude dobré pověsti, ten má věčný život.

Talmud: Výroky Otců 2,8

SouvisejícíEditovat

ReferenceEditovat

 1. Nultá hodina, cit. dle Na každý den 1986. Kalich: Praha 1985, s. 52
 2. Bible: kniha Přísloví 28,6 podle Českého ekumenického překladu
 3. Bible: z knihy Přísloví, 30.kapitola, verše 7 až 9 (podle Českého ekumenického překladu)