Národy

editovat
 • Rozdíl mezi Los Angeles a jogurtem spočívá v tom, že jogurt má opravdovou kulturu. Tom Taussig
 • Ubohé Mexiko, tak daleko od Boha a tak blízko Spojených států.
  Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. -- Porfirio Díaz[1] nebo Nemesio García Naranjo[2]
 • Poté co jim došlo,že nebudou světovou mocností, rozhodli se Kypřané, že budou světovým otravou. George Mikes
  Realizing they will never be a world power, the Cypriots have decided to settle for being a world nuisance.[3]
 • Jistěže Amerika byla objevena mnohokrát před Kolumbem, ale vždycky se to podařilo ututlat. Oscar Wilde
  America had often been discovered before Columbus, but it had always been hushed up.[4]
 • Miluji New York. Mám zbraň. Charles Barkley
  Once asked why he loved New York, the ever eloquent Charles Barkley replied, "I own a gun."[5]
 • Irové jsou féroví lidé - nikdy nemluví dobře jeden o druhém. Samuel Johnson
  ... the Irish are a fair people ; they never speak well of one another.[6]
 • O Němcích mohu říci jedno: vždycky jsou naprosto ochotni dát někomu jinému zemi někoho jiného. Will Rogers
  One thing I will say for the Germans, they are always perfectly willing to give somebody else's land to somebody else.[7]
 • Těžko říct, protože když jsem tam byl, vypadalo to, že mají zavřeno. Dojmy Klementa Freuda z Nového Zélandu.
 • Francouzi jsou zaprcatělí padavkové, kteří jedí hlemýždě a slimáky a sýry, co smrdí jako nohy. Absolutní zbabělci, co nutí vlastní děti pít víno a vřeští jako paviáni dokonce i když se s nimi snažíte mluvit jejich vlastním jazykem.
  The French are sawed-off sissies who eat snails and slugs and cheese that smells like people's feet. Utter cowards who force their own children to drink wine, they gibber like baboons even when you try to speak to them in their own wimpy language.[8]
  P. J. O'Rourke
 • Francie je psí bouda. William Shakespeare, Dobrý konec všechno napraví
 • Anglie je národ hokynářů. Napoleon Bonaparte
 • Existuje jen málo ctností, které Poláci postrádají a jen málo omylů, kterým se kdy vyhnuli. Winston Churchill
 • Dokázal jsem, jak si své vlasti vážím obvyklým irským způsobem - vypadl jsem odtamtud, jak jen to nejrychleji šlo. George Bernard Shaw
 • Amerika to je velký přátelský pes v mrňavém pokoji. Pokaždé, když zavrtí ocasem, převrhne židli. Arnold Toynbee
 • Američané jsou velkorysí lidé. Smíří se s faktem, že člověk může být alkoholik, narkoman, že bije vlastní ženu a dokonce, že je novinář. Ale pokud neumí řídit auto, je s ním něco v nepořádku. Art Buchwald
 • Angliedvaačtyřicet náboženství a pouze dvě omáčky.
  England had forty-two religions but only two sauces.[9]
  Voltaire
 • Ve Francii máme 300 omáček a 3 náboženství. V Anglii mají 3 omáčky, ale 300 náboženství.
  En France nous avons 300 sauces et 3 religions. En Angleterre, ils ont 3 sauces mais 300 religions.[10]
  Charles Maurice, princ z Talleyrand-Périgord
 • Existuje mnoho definic pekla, ale pro Angličany je tou nejlepší definicí pekla jako místa, kde policii tvoří Němci, komici jsou Švédové, Italové mají na starosti obranu, Francouzi opravy silnic, zpěváci popu jsou Belgičané, Španělé řídí železnice, jídla vaří Turci, roznášejí je Irové, vládu řídí Řekové a společným jazykem je nizozemština. David Frost a Anthony Jay
 • V životě existují dvě tragedie. První nastane, když ztratíte touhu svého srdce. Ta druhá, když ji získáte. George Bernard Shaw
 • Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill
 • Matka ho měla pohodit a nechat si čápa. Mae Westová
 • Mysl mého muže je jako velšská železnice - sprostá jednokolejka. Anonym
 • Ženy jsou pro mně totéž co sloni. Rád se na ně dívám, ale nechtěl bych mít žádného doma. W.C.Fields
 • Jaká je definice tragédie? Vdát se za muže z lásky a pak zjistit, že nemá žádné peníze. Anonym
 • Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. Pablo Picasso
 • Cokoli ženy dělají, musejí dělat dvakrát lépe než muži, aby to bylo považováno za z poloviny tak dobré. Naštěstí to není těžké. Charlotte Whittonová
 • Winstone, kdybych byla vaší ženou, dala bych vám do kávy jed. Nancy Astorová
 • Nancy kdybyste byla mojí ženou, vypil bych ho. Winston Churchill
 • Vdala jsem se pod svou ůroveň. To je případ všech žen. Nancy Astorová
 • Přinejmenším v jedné otázce se muži a ženy shodnou: oba tábory nedůvěřují ženám. H.L. Mencken
 • Nevěsta, to je žena s báječnou vyhlídkou, že už má štěstí za sebou. Ambrose Bierce
 • Kéž mně Bůh chrání před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Albert Camus
 • Potěšení je chvilkové, poloha směšná a výdaje ohavné. Lord Chesterfield o sexu
 • Příjemný stav vdovský je jedinou nadějí, jež povzbuzuje ducha manželek. John Gay
 • Promiskuitní člověk je někdo, kdo má víc sexuálních příležitostí než máte vy. Victor Lownes
 • Když jste chtěli ve čtyřicátých letech získat dívku, museli jste být voják nebo sportovec. V padesátých letech jste museli být Žid. V šedesátých zase černoch. Abyste získali v sedmdesátých letech dívku, musíte být dívka. Mort Sahl.

Náboženství

editovat
 • Bůh stvořil žirafu, slona a kočku. Nemá žádný opravdický styl. Pořád zkouší nějaké nové věci. Pablo Picasso
 • Bible nás učí že máme milovat své bližní a rovněž své nepřátele. Pravděpodobně proto, že obecně vzato, jsou to titíž lidé. G. K. Chesterton
 • Všechna náboženství jsou založena na strachu většiny a chytrosti menšiny. Henri Beyle Stendhall
 • Puritánství - neodbytný strach že někdo může být šťastný. H.L. Mencken
 • Nebe, tak jak je všeobecně chápáno, je místo natolik prázdné, nudné, zbytečné a ubohé, že se nikdo nikdy nepokusil popsat jediný den v nebi, ačkoli mnoho lidí už popsalo den u moře. George Bernard Show
 • Nemohoucnost Boha je nekonečná. Anatole France
 • Potíž se znvuzrozenými křesťany spočívá v tom, že jsou ještě otravnější než předtím. Herb Caen
 • Musíme respektovat náboženské přesvědčení našeho bližního, ale pouze v tom smyslu a do té míry, do nichž respektujeme jeho tvrzení, že má krásnou ženu a chytré děti. H.L. Mencken
 • Arcibiskup: křesťanský kněz s hodností vyšší, než jakou získal Kristus. H.L. Mencken
 • Návštěva kostela z vás nedělá křesťana o nic víc, než z vás návštěva kostela udělá auto. Laurence J. Peter
 • Náhodná procházka blázincem ukazuje, že víra nic nedokazuje. Fridrich W. Nietsche
 • Zdá se, že Bůh vyvěsil sluchátko a čas běží. Artur Koestler
 • Kristus: Anarchista, který měl úspěch. To je vše. Fridrich W. Nietsche
 • Jestliže hovoříte k Bohu, modlíte se. Pakliže Bůh hovoří k Vám, trpíte schizofrenií. Thomas Szasz.
 • Protestantství přispělo lidskému myšlení hlavně svým masivním důkazem, že Bůh je nudný. H.L. Mencken

Politika

editovat
 • Politika je umění vyhledávat problémy, nalézat je všude, chybně je určovat a aplikovat nevhodná řešení. Ernest Benn
 • Je to člověk trpící zastydlou pubertou.
  Aneurin BevanWinstonu Churchillovi
 • Nejsou ani tak politická strana jako spíš choroba. David Owen o Liberálních demokratech
 • Pokud by kapitalismus spočíval na intelektuálních kvalitách konzervativní strany, skončil by zítra kolem poledního. Tonny Benn
 • Víme, že má více než kterýkoli jiný člověk, schopnost směstnat co největší množství slov do co nejmenšího množství myšlenek. Winston Churchill o Ramsey Mac Donaldovi.
 • Konzervativec je liberál, kterého ztloukli. Anonymní
 • John Major je to, co je: člověk odnikud, jdoucí nikam, směřující k plně zasloužené bezvýznamnosti tak rychle, jak mu to jeho průměrný talent dovolí.
 • Jeho projev za řečnickým pultem měl sžíravou kousavost gumové kachničky. Marcia Falkender o Johnu Moorovi
 • Ta usměvavá barracuda. US National Review o Hillary Clintonové
 • To není pravda, že si barví vlasy. Jenom přečasně zoranžověl. Gerald Ford o Ronaldu Reaganovi

Povolání

editovat
 • Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.
 • Zákon ve své majestátní rovnosti zakazuje chudým stejně jako bohatým spát pod mosty, žebrat na ulicích a krást chleba. Anatole France
 • Lékaři jsou stejní jako právníci. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že právníci vás pouze okradou, kdežto lékaři vás okradou a ještě zabijí. Anton Čechov
 • Jistí lidé po padesátce nahrazují sex soudními spory. Gore Vidal
 • Soudci jako třída prokazují v otázkách stanovení alimentů onu lehkomyslnou štědrost, sníž se můžeme setkat pouze u lidí, kteří rozdávají cizí peníze. P.G. Woodehouse
 • Nazvat ho neslaným nemastným by bylo urážkou ovesné kaše. Sir Nicholas Fairbarn o skotském soudci, lordu Hopsovi
 • Právo, to je bezedná díra. Je to chamtivá obluda, která zhltne všechno. Jonathan Swift
 • Nemám ve zvyku hovořit o někom špatně za jeho zády, ale myslím, že pán je advokát. Samuel Johnson
 • Myslím, že právníky můžeme zařadit do přírodopisné čeledi zrůd. Jonh Keats
 • Lékařův věhlas je dán počtem významných lidí, kteří zemřeli v jeho péči. G.B. Shaw
 • Nejlepší lékař je ten, pro něhož jste běželi a nezastihli jste ho. Denis Diderot
 • Konzultanti jsou lidé, kteří si půjčí vaše hodinky, aby vám řekli kolik je hodin, a pak s nimi odejdou. Robert Townsend
 • Auditoři jsou vojáci, kteří pozorují bitvu z bezpečí pozorovatelny, a když je po všem, sejdou dolů, aby spočítali mrtvé a dobili raněné. Anonym
 • Skoro bych řekl, že člověk promrhal své vzdělání, pokud nepochopil, že většina ředitelů škol jsou idioti. Heskeath Pearson
 • Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. John Osborne

Umění

editovat
 • Pokud jde o hudbu, mám nejraději Wagnera. Je to takový kravál, že člověk může klidně mluvit celou dobu nahlas, aniž by lidé kolem slyšeli, co říká. To je obrovská výhoda. Oscar Wilde
 • Hudba Lloyda Webbera je všude. Ale to je AIDS také. Malcolm Williamson
 • Jeho zpěv zní jako by mu na pinďoura pověsili cihlu a zároveň mu šrotovali mandle ponorným mixérem. Paul Lester, Melody maker o Jon Bon Jovim
 • Rap je zvukový smog. Kiefer Sutherland
 • Má úsměv ženy, která právě poobědvala svého muže. Lawrence Durrell o Moně Lise
 • Wagnerova hudba není tak hrozná jak zní. Mark Twain
 • Miluji Wagnera, ale pokud jde o hudbu, dávám přednost kočce pověšené za ocas u okna, když se snaží zachytit drápky na skleněných tabulkách. Charles Baudelaire
 • Příliš hlučné můj milý Mozarte. Příliš mnoho not. Arcivévoda Ferdinand
 • Wagner píše jako ožralé prase. George T. Strong
 • Možná spálili Řím proto, že Nero hrál na housle. Oliver Herfold
 • Některé stránky jeho partitury připomínají kuchyňskou mucholapku během velkého provozu v parném srpnovém odpoledni. C.W. Orr o Arnoldu Schoenbergovi
 • Částečně vyvinutý talent, z něhož částečně vyvinuté mozky udělali reklamní šlágr. Christopher Wilson o Vanesse Mae
 • Wagner má nádherné momenty, ale hrozné čtvrthodiny. Gioacchino Antonio Rossini
 • Myslím, že hudba je ze všech kraválů nejméně nepříjemná. Samuel Johnson
 • Strauss může být charakterizován čtyřmi slovy: malý talent, velká drzost. Cesar Cui o Richardu Straussovi
 • Ohavný, netalentovaný a vulgární mladý komik. Bing Crosby o Elvisu Preslym
 • La Trina Turner - v současné době je tak chutná a tak hygienická jako plná pusa Domestos. Melody Maker o Tině Turnerové
 • Ten kluk má v sobě víc plastiku než nákupní taška z CO-OPu. Melody Maker o Michaelu Jacksonovi
 • Jediný génius s IQ 60. Gore Vidal o Andy Warholovi
 • Literární svět by obrovsky získal, kdyby většina spisovatelů přestala úplně psát. Fran Lebowitzová
 • Jestliže nejsme schopni nikoho naštvat, nemá cenu pouštět se do psaní. Kingsley Amis
 • Byla by úleva vykopat ho a pak ho ukamenovat. G.B. Shaw o Williamu Shakespearovi
 • Dobrý kariérní tah. Gore Vidal o smrti Trumana Capoteho
 • Musím přiznat, že televize má velký vzdělávací vliv. V momentě kdy ji někdo zapne, jdu do knihovny a čtu si dobrou knížku. Groucho Marx
 • Můj otec nenáviděl rozhlas a nemohl se dočkat televize aby ji mohl také nenávidět. Peter de Vries
 • Televize je vynález, který umožńuje, aby vás ve vašem obývacím pokoji bavili lidé, které byste si tam normálně nepustili. David Frost
 • Žádná mrtvá ryba, která k sobě chová jen trochu úcty by nechtěla být zabalena v Murdochových novinách, natož v nich pracovat. George Royko
 • Ten člověk má smrtící kouzlo. Jednu chvíli plave s úsměvem vedle vás a najednou prásk! Voda je zbarvena krví a vaše hlava je pryč. John Barry o Rupertu Murdochovi
 • Kdo z nás nehleděl upřeně na obraz Jacksona Pollocka a nepomyslel si: "To je ale pěkná sračka". Rob Long, Modern Review
 • Televize je prostřeek umožňující lidem, kteří nemají co dělat, dívat se na lidi, kteří neumějí nic dělat. Fred Allen
 • Televizi se říká medium možná proto, že není aní syrová ani propečená. Ernie Kovaks
 • Hillovým největšm nedostatkem nebyla rozhdně jeho diskriminace opačného pohlaví, ale to, že se opakoval až do zblití. Christopher Tookey, Sunday Telegraph o Benny Hillovi.
 • Svoboda tisku končí u jeho vlastníků. A.J. Liebling
 • Většina rockového žurnalismu je produkována lidmi, kteří neumějí psát, dělajících rozhovory s lidmi, kteří neumějí mluvit, pro lidi, kteří neumějí číst. Frank Zappa
 • Žurnalismus je schopnost vyrovnat se s problémem zaplnění místa. Rebecca Westová
 • Moderní žurnalismus má velký význam. Tím, že nám přináší názory nevzdělanců, informuje nás o ignoranci veřejnosti. Oscar Wilde
 • Jakmile se příběhu zmocní noviny, fakta jsou navždy ztracena. Dokonce i pro ty, kdo původně v příběhu hráli hlavní roli. Norman Mailer, Esquire

Pobuřující

editovat
 • Rád si nechám poradit od prince Philipa jak odpočívat. Je v odpočívání světový expert. Celý svůj dospělý život nic jiného nedělal. Neil Kinnock, Western Mail
 • Představa prince Charlese rozprávějícího se zeleninou není zas až tak zábavná, když si uvědomíte, že měl spoustu příležitostí popovídat si se svou vlastní rodinou. Jaci Stephensová, The Sunday Times
 • Ženské kázání je jako psí chůze po zadních nohách. Není to dokonalé, ale překvapuje vás, že to vůbec dokáže. Samuel Johnson
 • Miluji dět, zejména když pláčí, protože pak někdo přijde a vezme je pryč. Nancy Mitfordová
 • Co může být víc okouzlující než hlasy mladých lidí, když neslyšíte, co říkají. Logan Pearsal Smith
 • Golf je zkažená příjemná procházka. Mark Twain
 • Baseball má oproti kriketu jednu obrovskou výhodu: dřív končí. George Bernard Shaw
 • Nikdy nebude velkým hráčem na trávě. Jde na síť jen proto, aby vám podal ruku. Goran Ivaniševič o Ivanu Lendlovi
 • Tělocvik je hovadina. Jste-li zdraví, nepotřebujete ho. Jste-li nemocní, neměli byste ho pěstovat. Henry Ford
 • Lyžování? Proč si lámat nohu při deseti stupních po nulou, když mohu spadnout doma se schodů? Corey Ford
 • Možná jsem to trochu přehnal, když jsem řekl, že 80 % vrcholových tenistek jsou tlusté svině. Je to jen 75 %. Richard Krajicek
 • Jaké máte ještě problémy mimo to, že jste nezaměstnaný, debil a čurák? John McEnroe k tenisovému divákovi
 • Nenechám se připravovat o body takovým neschopným blbcem. Jste hnilobou světa. John McEnroe k Edwardu Jamesovi.
 • Pokud bych někdy potřeboval transplantaci mozku, vybral bych si sportovního novináře, protože bych chtěl absolutně nepoužitý mozek. Norm Van Brocklin
 • Pokoušeli jsme se zajistit Elvise. Je už dost dlouho mrtvý. Ray Foreman o příštím soupeři pro George Foremana.
 • McEnroee byl okouzlující jako vždy, což znamená, že byl asi tak okouzlující jako chcíplá myš v bochníku chleba. Clive James
 • Vidíte asi tak dobře jako tyhle zasraný kytky - a ty jsou ze zasranýho plastiku. John McEnroe k čárovému rozhodčímu
 • Tvrdí se, že plavání podporuje držení těla a ladné pohyby, ale všimli jste si někdy jak chodí kachna? Woody Allen
 • Sportovec je člověk, který si čas od času vyjde ven a něco zastřelí. Stephen Leacock
 • Kouzlo střílení coby sportu spočívá téměř výhradně v tom, zdali jste na správném nebo špatném konci pušky. P.G. Woodehous
 • Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem; když chce tygr zabít jeho, říká se tomu projev zuřivosti. G.B. Shaw
 • Běžci pro zdraví jsou v zásadě neurotičtí, kostnatí, samollibí lidé, kteří jsou k smrti nudní. Je vědecky prokázáno, že jste-li přítomni tříminutové konverzaci mez dvěma zdravotními běžci, vyvolá to pokles vašeho IQ o 13 bodů. Rick Reilly, Sports Illustrated

Sexuální symboly

editovat
 • Vakuum s bradavkami. Otto Preminger o Marilyn Monroeové
 • Dramatické umění spočívá podle jejího názoru ve schopnosti vyplnit svetr. Bette Davisová o Jayne Mansfieldové
 • Je tak chlupatá, že když zvedla ruku, myslela jsem, že má v podpaždí Tinu Turnerovou. Joan Riversová o Madonně
 • Pro herečku je to nový druh úpadku, když si musíte lámat hlavu nad tím, co má mezi ušima místo mezi nohama. Katharine Hepburnová o Sharon Stoneové
 • Rusové milují Brooke Shieldsovou, protože jim její obočí připomíná Brežněva. Robin Williams
 • Otázka: Jaký je rozdíl mezi Madonnou a rottweilerem? Odpověď: rtěnka. Časopis Bitch
 • Já jsem vulgárnost hrála. Madonna JE vulgární. Marlene Ditrichová o Madonně
 • Blond barva jeho vlasů je téměř alarmující - minul fázi platiny a musí být někde u plutonia. Slaďuje si barvu vlasů s barvou zubů. Paulina Kaelová o Robertu Redfordovi

Odseknuto

editovat
 • Máte rozum čtyřletého dítěte a to bylo určitě rádo, že se ho zbavilo. Grouche Marx
 • Kdybyste měl IQ ještě o trochu nižší, tak už byste o něj zakopával. Anonym
 • Musíte mít šestý smysl. Po těch pěti není ani památky. Anonym
 • Musíte být starší než vypadáte. Nikdo nemůže zblbnout tak rychle. Anonym
 • Jste tak mrňavej, že když začne pršet, dozvíte se to jako poslední. Anonym
 • Miláčku, jestli to co máš na sobě je norek, pak spousta králíků žije pod pseudonymem. Anonym
 • Ještě jednu vrásku a můžete dělat sušenou švestku. Anonym

Reference

editovat
 1. ROSS, Kristin. Anti-Americanism. [s.l.] : NYU Press, 2004. Dostupné online. S. 35. (anglicky) 
 2. BOLOBOSKY FERREIRA, Miguel Ángel. México y su relación con EU. La Prensa, 2017-01-19. Dostupné online. (španělsky)
 3. KER-LINDSAY, James. The Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know?. [s.l.] : Oxford University Press, 2011. ISBN 9780199830251. S. xii. (anglicky) 
 4. HYDE, Harford Montgomery. The annotated Oscar Wilde: poems, fiction, plays, lectures, essays, and letters. [s.l.] : C.N. Potter, 1982. ISBN 9780517547458. S. 25. (anglicky) 
 5. BALLARD, Chris. Hoops Nation: A Guide to America's Best Pickup Basketball. [s.l.] : U of Nebraska Press, 2004. ISBN 9780803262355. S. 140. (anglicky) 
 6. STEPHEN, Leslie. Samuel Johnson. [s.l.] : Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781108034784. S. 111. (anglicky) 
 7. ROGERS, Will. The Papers of Will Rogers: From the Broadway stage to the national stage, September 1915-July 1928. [s.l.] : University of Oklahoma Press, 2005. ISBN 9780806137049. S. 122. (anglicky) 
 8. O'ROURKE, P.J.. National Lampoon. [s.l.] : [s.n.], 1976. (anglicky) 
 9. Royal Collection Trust, [cit. 2020-08-03]
 10. Le Monde, [cit. 2020-08-03]

Literatura

editovat
 • MARTA, Leach. Největší urážky. Redakce Blanka Dvořáková; překlad Karel Kvapil. Praha : ETC Publishing, 1997. ISBN 80-6006-38-7.