Wilhelm Weitling

teoretik komunismu německého původu

Wilhelm Weitling (5. října 1808 – 25. ledna 1871) byl raný socialista německého původu a teoretik komunismu.

Wilhelm Weitling

Výroky

editovat
 • Dnešní společnost se svým pojetím vlastnictví podobá trosečníkům, z nichž každý se cítí dobře, pokud se mu podaří zachytit ve víru o břevno. Zvlášť pokud vidí, jak se jeho sousedé zoufale brání vlnám bídy. Nicméně, zdráhali by se snad všichni nastoupit na loď, která by je přišla zachránit? [1]
 • …kdo žádá stejnou měrou pro všechny je stejně křesťan, jakož i komunista. Proto byl také Ježíš komunista, protože hlásal princip společenství a nutnost tohoto principu; jeho uskutečnění a podobu, ve které bude uskutečněn, ponechal budoucnosti. Možná s tím byly v esejskom spolku srozuměni, ale plán křesťanské republiky tehdy neexistoval. [2]
 • Vlastnictví je příčinou všeho zla [3]
 • Obchodníkovi nic nebrání v tom, aby svým zákazníkům předložil přehnaný účet, ale jen ať se dělník nikdy neodváží žádat zvýšení své mzdy.[4]
 • Pouze spravedlivým je zaslíbeno království nebeské. [5]
 • Všechny velké pravdy, všechny dobré a dokonalé dary pocházejí shora, od otce světla. [6]

Ve výrocích

editovat
 • Budeme nyní sledovat životní pouť muže, kterému nebylo do vínku dáno bohatství, který se však s horkou vírou v nový, lepší svět odhodlal uskutečnit vlastními silami, slovem a činem sen o spravedlnosti na zemi. Zazářil náhle jako meteor a jak meteor zase zhasl. [7]
 • Weitling interpretuje Kristovo poselství v souladu s idejemi staro-křesťanského komunismu (Skutky apoštolů). Zdůrazňuje, že pouze spokojený člověk je šťastný a štěstí člověka spočívá v komunitě, tedy je vázáno na bližních. To znamená, že skutečně šťastný člověk nemůže žít na úkor bližního a nemůže najít klidu a štěstí pokud neužívá tolik, kolik potřebuje. Lukáš Perný [8]

Reference

editovat
 1. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 2. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 3. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 4. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 5. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 6. Weitling, W.: Lidstvo jaké by mělo být. Praha: Mladá fronta, 1987
 7. JOHO, W.: Sen o spravodlivosti Život a osudy krajčírskeho tovariša, buriča a proroka Wilhelma Weitlinga
 8. PERNÝ, L.: Evanjelium podľa Wilhelma Weitlinga, buriča, proroka a vizionára vedecky riadenej spoločnosti. In: DAV DVA, 2019

Externí odkazy

editovat