Boháč

bohatý člověk

Ve výrocích

editovat

Neozdrojované

editovat

V dílech

editovat
 • Ježíš řekl: Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: „Budu si užívat svého majetku, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, abych neměl v ničem nedostatek.“ To je to, co si ve svém srdci myslel. A té noci zemřel. Kdo má uši, slyš.[8]
  Tomášovo evangelium 63
 • Oligarchie, je ústava založená na majetkových rozdílech, ve ktoré vládnou boháči. — Platón, Ústava, 550D
 • A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mi to –Bůh mi buď milostiv –jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních výhodách pod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, co sami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případěztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli toho zneužívat. Jakmile se jednou boháči –jménem státu, to jest i jménem chudých –rozhodnou, že se takovéto úskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svou nenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylodobře postačilopro všechny. — Thomas More, Utopie [9]

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat
 1. VANĚK, Zdeněk. Kaleidoskop. 1. vyd. Plzeň : Zdeněk Vaněk, 2009. 420 s. Dostupné online. ISBN 978-80-254-5071-0. S. 278.  
 2. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 128
 3. VANĚK, Zdeněk, op. cit., str. 276.
 4. Plútarchos: Myšlenky (výbor z díla). Bratislava: Nestor, 2000, s. 182.
 5. NOVÁK, Jan Václav; VOROVKA, Karel. Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických. [s.l.] : Bursík a Kohout, 1892. S. 47. (česky) 
 6. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 95
 7. MABLY, B. G. Výbor z díla. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958, s. 13. In: PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 124
 8. Tomášovo evangelium, Magazín Gnosis {cit. 2020-11-25]
 9. PERNÝ, Lukáš. Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 89
 10. Citováno dle Biblenet.cz [cit. 2020-11-25]

Související

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Boháč ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo boháč ve Wikislovníku