Láska

druh silné pozitivní emoce
(přesměrováno z Milovat)

Ve výrocíchEditovat

DoloženéEditovat

 • A cožpak to na přijímání pod obojí nebo pod jednou záleží? Záleží na lásce a milování. Toho nebudeme-li míti, žádná dohoda mezi námi nebude. --Jan Sferýn, katolický radní Nového Města pražského 22. června 1618[1]
 • A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:
  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
  A kdybych rozdal všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
  1. Kor 13, 1–3; 13. kapitola 1. listu Korintským (Korinťanům) je jedna z nejcitovanějších pasáží Bible[2]
 • Bůh je rozpálená pec plná lásky. – Martin Luther[3]
 • Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit tuto úžasnou pravdu: Bůh si nepřeje utrpení ani strádání lidí, úzkost a strach v nás nejsou jeho dílem, Bůh nemůže jinak než nás milovat.[4] - Roger Schütz
 • Kdo chce mít svůdnou Evu a zároveň dobrou hospodyni, stěží se vyhne bigamii. --Charles Baudelaire[5]
 • Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic… -- André Frossard[6]
 • Křesťanská podstata spočívá pouze v těchto dvou věcech: ve víře a v lásce. – Martin Luther[7]
 • Láska je absolutně pozitivní smýšlení jako takové, znamená přitakání, přízeň, oddanost, tendenci budovat – tak jako nenávist znamená popření, rozvrat, zničení. Osobní láska je totéž přitakání vůči osobě. --Nicolai Hartmann [8]
 • Láska je neustálý výslech. --Milan Kundera[9]
 • Láska je opravdu základním předpokladem pro citovou rovnováhu každé lidské bytosti. Milován ale může být zase jen ten, kdo sám miluje.[10]
 • láska je velice důležitá. Je to jediná věc, která je skutečně důležitá. Je to umění kompromisu. Je to umění soužití. Umění, když už ne sdílet stejné zájmy, tak alespoň tolerovat zájmy toho druhého. Mé ženě Gretě teď ani nevadí, když jdu na bridž a mně nevadí, když ona jde na ty své dámské schůzky. --Nicholas Winton[11]
 • Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen. --Jan Hus[12]
 • Lepší jest krmě z zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist. -- biblické přísloví[13]
 • Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. --biblické přísloví[14]
 • Pokud je láska střízlivá a praktická, není to láska, ale účelový vztah. Láska musí člověka spálit na prach, obrátit mu život naruby. Pak je to opravdová láska.[15] -- Zdeněk Zapletal
 • Boha je životláska totéž. – Martin Luther[16]
 • V lásce jsme básníci, v manželství jsme filozofové. --Leonid S. Sukhorukov [17]
 • Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.[18]--Jan Amos Komenský
 • Za ateistu nepovažuji toho, kdo nemá problém s uznáním lásky jako své jediné konstruktivní síly. Kdo se jí začne zabývat, je jakožto ateista ztracen. -- Karel Satoria[19]
 • Žena je schopna milovat muže jen proto, že ho nepřeje jiné.[20] --Tennessee Williams

PřisuzovanéEditovat

 • Láska je jak chřipkové onemocnění, zprvu cítíme neskonale příjemný zájem o naše já, po vyzdravení však ztěžka se na nohy stavíme. -- Max Taverner[zdroj?]
 • Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. --Étienne Bonnot de Condillac
 • Láska, to je velký nedostatek naší doby. --Franz Werfel
 • Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák. --François de la Rochefoucauld
 • Láska – to je nejlacinější romantika. --Tudor Arghezi
 • Člověk žije a skutečně žil jen v tom, co miloval: všechno ostatní se ztrácí a nezanechá stopu v nás, ani okolo nás. --François de la Rochefoucauld
 • Láska, v níž nelze plánovat budoucnost, se umrtví sama sebou. --Ramón Gómez de la Serna
 • Láska v člověku vzbudí skryté síly, které použije sama proti sobě, když selže. --Ivan Fontana
 • Nejsme svobodní milovat , co chceme. --Louis Aragon
 • Láska a dobro posilují a budují tělo, nenávist a hněv ho stravují a ničí. --Ralph Waldo Trine
 • Láska vyrovnává rozdíly, neuhýbá jim. --Pierre Corneille
 • Nic není tak přirozené a zrádné, jako myslet si, že jsme milováni. --François de la Rochefoucauld
 • Mít někoho rád často znamená víc, než ho milovat. --Elizabeth Browningová
 • Když ženu milujeme pro její přednosti, není to ještě nebezpečné. Když ji však začneme milovat pro její nedostatky, to je už láska. --Sacha Guitry
 • Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. --Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
 • Láska nezná zákonů. --Anicius Manlius Severinus Boëthius
 • Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. --Pitigrilli
 • Láska žádá všechno a úplně právem. --Ludwig van Beethoven
 • Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. --Alfred Tennyson
 • Láska tím víc mučí, čím více se rozmlouvá. --Euripidés
 • Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky. --Artur Lundkvist
 • S opravdovou láskou je to jako s duchy: každý o nich mluví – ale kdo je viděl? --François de la Rochefoucauld
 • Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li. --Sigmund Freud
 • Nešťastná láska není to nejhorší; to pravé neštěstí je nemilovat. --Eduard Bass
 • Mezi mužem a ženou nejsou povinnosti, je jen láska – anebo není. --Pearl S. Bucková
 • Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme – a není o nic snazší milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. --François de la Rochefoucauld
 • Když se uzavírá manželství bez lásky, brzy vznikne láska bez manželství. --Benjamin Franklin
 • Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem. --Sarah Bernhardtová
 • Láska se nedá měřit trváním. Z jednotek času rozhodují o ní ty nejkratší. Jediným okamžikem se prohrává nebo vítězí a jediná noc může mít pro lásku větší cenu než celý život. --Eduard Bass
 • Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít. --Hyppolite Taine
 • Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho. --Francis Bacon
 • Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. --Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne
 • Láska bez úcty nemůže dojít daleko, ani vzlétnout vysoko. Je to jednokřídlý anděl. --Erich Fromm
 • Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele. --Martin Luther King
 • Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí. --Blaise Pascal
 • Čím víc jí dávám, tím víc jí mám. --William Shakespeare
 • Chceš-li být milován, miluj! --Lucius Annaeus Seneca
 • Láska bez erotiky je hra slova a falše. --Jean Cocteau
 • Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něho výhodné, ale proto, že v lásce samé nalézá štěstí. --Blaise Pascal
 • Láska činí vynalézavým. --Molière
 • Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. --Alexandr Gitovič
 • Láska dává a nic nežádá, přijímá beze vzdoru, odpouští bez váhání a trpí jen pro svou vlastní nedostatečnost. --Franz Kafka
 • Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím. --Franz Kafka
 • Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. --Giacomo Casanova
 • Láska má být požitkem, ne utrpením. --Napoleon Bonaparte
 • Polibky jsou to, co zůstalo v řeči, kterou se mluvilo v ráji. --Joseph Conrad
 • Kdo smí hřešit, hřeší méně. --Publius Ovidius Naso
 • Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě. --Johann Wolfgang von Goethe
 • Láska, jako hřbitovní kvítí, ani na hrobě neuvadá. --Giordano Bruno
 • Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává. --Sa’dí
 • Láska je přitažlivější než manželství, stejně jako jsou romány zábavnější než dějepis. --Sebestian Roch Chamfort
 • Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu. --William Blake
 • Milovat znamená uzavřít závazek a nedostat záruku, dávat se celý v naději, že naše láska vytvoří lásku v milovaném člověku. --Erich Fromm
 • Láska je bezvýhradný stav duše. Sympatie, která si klade podmínky, nebude nikdy láskou. --Francisco de Xaviero
 • Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. --François de la Rochefoucauld
 • Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím. --Louis Aragon
 • Láska je bolest, jež nebolí. --Ramón Gómez de la Serna
 • Před manželstvím se domníváme, že milujeme, až v manželství se to však naučíme. --Erich Kästner
 • Nezralá láska říká: Miluji tě, protože tě potřebuji. Zralá láska: Potřebuji tě, protože tě miluji. --Erich Fromm
 • Žádné štěstí z lásky není rovnocenné bolesti nad její ztrátou. --Paul Valéry
 • Kdo skutečně miloval a je zklamaný, je ochoten raději nežít, než nenávidět. --Auguste-Marseille Barthélemy
 • Láska se polibky měří, a kdo přeje, dává a věří. --Janko Jesenský
 • Cena lásky je tak velká, kolik za ni člověk musí zaplatit. A pokud někdy získal lásku lacino, sám sobě lhal. --William Faulkner
 • Láska je horečka: vzniká a mizí, aniž by se na tom podílela vůle. --Stendhal
 • Úmysly v umění jsou bezcenné. Staré španělské přísloví říká, že láska se dokazuje činy, ne slovy. --Pablo Picasso
 • Láska je droga duše, která nejen utěšuje a ukolébává, ale i dohání člověka až k nepříčetnosti. --Gerhart Hauptmann
 • Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky. --Daphne du Maurierová
 • Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. --Richard Aldington
 • Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. --Gérard Bauer
 • Polibek je výměna duší. --Platón
 • Noc napomáhá důvěřivosti, a ujišťování potmě je pak lehčí. --Publius Cornelius Tacitus
 • Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko. --Benjamin Franklin
 • Člověk má být na svou lásku skoupý. --Antal Stašek
 • Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. --Anatole France
 • Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. --George Sandová
 • Kdo ukradl polibek a nevzal všecko, zaslouží si, aby ztratil i to, co získal. --Ovidius
 • Když miluji, není nic jiného. --Alexandr Sergejevič Puškin
 • Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. --Georg Christoph Lichtenberg
 • Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích. --William Shakespeare
 • Láska je klecí, v které umírá se za štěstí. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. --Tomáš Garrigue Masaryk
 • Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.--Tomáš Garrigue Masaryk
 • Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. --Stendhal
 • Láska je plna medu a jedu. --Josef Václav Sládek
 • V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. --Josef Václav Sládek
 • Nevěř, že láska trvá, jen dokud jsou lidé mladí. Myslím, že čím déle lidé spolu žijí, tím více se milují. --Josef Václav Sládek
 • Láska nám bere čas a čas lásku. --Novalis
 • Láska není kupec, aby měla obavy z návratnosti svých investic. --Erich Maria Remarque
 • Bez lásky je člověk jen mrtvolou na dovolené. --Erich Maria Remarque
 • Láska umí odpustit a nezná proklínání. --Vítězslav Hálek
 • Milovat znamená trpět, nemilovat znamená smrt. --Hyppolite Taine
 • Nic nás nepřibližuje víc k nebi než láska. --George Gordon Byron
 • Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho – jen lásky ne. --Romain Rolland
 • Poezie života je láska. --Svatopluk Čech
 • Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. --Joseph Addison
 • Ráně v srdci se říká láska. --Michail Jurjevič Lermontov
 • S láskou nejsou žerty. --Alfred de Musset
 • Úcta má své hranice, kdežto láska nemá žádné. --Michail Jurjevič Lermontov
 • V okamžiku lásky trvá vše navěky a nic víc neexistuje. --Paul Eluard
 • Láska je trn, nikoli růže. ---
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! --Václav Havel
 • Láska je stav duše. Něco jiného je, když člověk vzplane poprvé, jinak ji vidí táta a máma s dětmi a jinak staří lidé v takzvaném prázdném bytě. Láska je slovo a slova jsou ošidná. --Karel Kryl
 • I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. --Joseph Addison
 • Láska je síla, která dokáže odpustit. --F.Leist
 • Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. --František Palacký
 • Láska je přání dávat. --Bertolt Brecht
 • Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. --Matka Tereza
 • Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení. --Oscar Wilde
 • Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. --Antoine de Saint-Exupéry
 • Člověk se nasytí všeho, i lásky. --Homér
 • Když není práce protkaná láskou, je zbytečná. --Matka Tereza
 • Láska neklade otázky, láska dává odpovědi. --Karl Barth
 • Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska. --Karl Barth
 • Na lásku se neumírá, láskou se žije --Jorge Amado
 • Láska se nerodí z objetí, ale z obětí. – Patricie Holečková
 • Některé lásky končí manželstvím, některé manželstvím končí. --Patricie Holečková
 • Ta pravá láska je vždy nešťastná. --Arnold Matthew[21]
 • Podstatou křesťanství je láska. --Pavel VI.
 • Láska je jako hra, nikdy nevíme jak to skončí a přitom jí neradi opouštíme. --Angel White
 • Když někoho miluješ, dej mu volnost. Když se ti vrátí, je tvůj. Když ne, nikdy tvůj nebyl. --Richard Bach
 • Není to ironie? Obdivujeme ty, kteří nás odmítají. Odmítáme ty, kteří nás obdivují. Milujeme ty, kteří nás zraňují. Zraňujeme ty, kteří nás milují. --Jordan Neill
 • Mám silný pocit, že opakem lásky není nenávist - je to lhostejnost. Když je vám to fuk. --Leo Buscaglia
 • Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze toho, který nás miluje. --Desmond Tutu
 • Láska na první pohled je často jen na první pohled láskou. --Patricie Holečková
 • Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je milovat je opravdu. --Jeremy Bentham
 • Jen láska a naděje dávají život, na rozdíl od třeba ekonomiky nebo techniky.--Hebe Kohlbrugge[22]
 • „Milenecká láska se v ideálním případě transformuje v lásku manželskou. Ta se opírá o tři S: stesk, soucit, starost. Stesk po partnerovi v odloučení, soucit s jeho bolestí a starost, aby se mu něco nestalo. Pokud to cítíte, máte toho druhého člověka rád. Říkal bych tomu spíš manželské citové spříznění než manželská láska.“ --Miroslav Plzák

Lidová slovesnostEditovat

 • Láska je jak slza. V oku vzniká a k srdci proniká. -- latinské přísloví
 • Milujeme ty, kteří nás odmítají, odmítáme ty, kteří nás milují!
 • Jaký je v tom rozdíl, zda vás z lásky snědí, nebo z nenávisti sežerou?
 • Nabízet přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako nabízet chleba tomu, kdo umírá žízní.
 • Káva má být černá jako peklo, silná jako smrt a sladká jako láska. -- turecké přísloví[23]

ReferenceEditovat

 1. BÍLÝ, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. Praha : Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-191-1. S. 53.  
 2. Bible (ekumenický překlad), Praha 1985; 1. list Korintským 13, 1–3 (str. 166 NZ)
 3. Weimarer Ausgabe (WA) 10 III, 55,10-56,3 též WA 36,424,2-425,2; použito jako název sbírky pojmů Lutherovy teologie, ed. Macek, Ondřej, KALICH 2017, ISBN 978-80-7017-235-3
 4. Bratr Roger z Taizé. Modlit se v tichosti srdce : sto modliteb. Překlad Petr Šplíchal. 1. vyd. Brno : Cesta, 2017. 121 s. ISBN 978-80-7295-222-9.  
 5. Readers Digest Výběr 2/2009
 6. http://www.vira.cz/glosar/index1.php?sel_id=8
 7. Weimarer Ausgabe (WA) 17 II, 457,6-7
 8. N. Hartmann, Ethik II.7., 1925, str. 536
 9. Milan Kundera, Kniha smíchu a zapomnění, Třetí část – Andělé, 1978
 10. CARRERAS, José. Zpívat srdcem : autobiografie. Překlad Marie Mrázová. Praha : Radioservis, 1995. ISBN 80-901242-6-7.   Z knihy citoval redaktor Ivan Ruml ve 2. dílu pořadu Tři tenoři Českého rozhlasu 3 Vltava 25. 12. 2011.
 11. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 12. Husovy perličky: Denní čtení ze spisů Husových. Uspořádal Miloslav Kovář. Praha: Křesťanský spolek mladíků v Čechách 1906. Cit. dle "Na každý den 2015". Kalich 2014, s.141
 13. Přísloví 15, 17 v kralickém překladu na stránkách ETF UK
 14. Bible (ekumenický překlad); Přísloví 27, 5
 15. Každá zkušenost je úspěch, říká spisovatel a scenárista Zdeněk Zapletal. novinky.cz [online]. 2012-04-11 [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.
 16. Weimarer Ausgabe (WA) 9,51,13
 17. Leonid S. Sukhorukov, All About Everything, 2005, str. 106
 18. Galerie Cesty ke světlu, leták k výročí 415 let od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) Vybráno z díla J. A. Komenského
 19. SATORIA, Karel; VÁCHA, Marek. Život je sacra zajímavej. Brno : Cesta, 2013. ISBN 978-80-7295-164-2.
 20. Reader's Digest Výběr 5/08
 21. http://www.citaty.cz/citaty/index.asp?id=107665
 22. http://protestant.evangnet.cz/s-pratelstvim-nadeji-proti-ismum
 23. BOUCHALOVÁ, Alena. Okouzlující svět pravé turecké kávy [online]. kavovelisty.cz, 2013-08-23, [cit. 2014-02-12]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Láska ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo láska ve Wikislovníku
 •   Kategorie Love ve Wikimedia Commons